Regional kulturplan för Skåne 2025–2028 på remiss

Den 15 februari fattade Region Skånes kulturnämnd beslut om en remissversion av kulturplanen. Kommunerna i Skåne, organisationen Skånes kommuner och Länsstyrelsen i Skåne är formella remissinstanser men även andra aktörer har varit välkomna att yttra sig.

Översyn regional kulturplan för Skåne

Den 24 april 2023 beslutade Region Skånes kulturnämnd om att påbörja arbetet med nästa regionala kulturplan för Skåne. Innevarande kulturplan löper ut 2024. Utgångspunkten för arbetet med nästa kulturplan är en bibehållen helhetssyn på utveckling och fokuserar på en aktualisering av utvecklingsområdena i innevarande kulturplan.

Det regionala kulturpolitiska målet handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att fler av Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet.

Kulturplanen tas fram i dialog med kommunerna, det professionella kulturlivet och det civila samhället och beslutas i regionfullmäktige hösten 2024 för att träda i kraft från och med den 1 januari 2025. 

Remisspersioden pågick fram till och med 2 april.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.