Verksamhetsfinansiering 2024 - 2026

Syftet med Region Skånes verksamhetsfinansiering tar avstamp i Regionala utvecklingsnämndens prioritering på stärkt konkurrenskraft och föreslås fokusera på stöd till hållbara växande företag samt till företags omställnings- och innovationsförmåga, vilket är de två delmålen inom prioriteringen.

Verksamhetsbidraget ska tydligt bidra till att stärka den skånska konkurrenskraften, stärka näringslivets produktivitet och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande hållbara företag.” ur RUN-beslutet.

Verksamhetsfinansiering 2024 - 2026 innebär finansiellt stöd åt följande organisationer:

 • IUC
 • Mobile Heights
 • Livsmedelsakademin
 • Media Evolution
 • Packbridge
 • Krinova
 • Connect
 • Sustainable Business Hub
 • IDEON Science Park
 • Minc
 • Game Habitat
 • Medeon
 • Hetch
 • Balsgård Foodtech AB
 • Innovationscenter för landsbygden
 • Nyföretagarcenter Syd
 • Pink Programming
 • Nyföretagarcentrum Sydöst
 • Tillväxt Syd
 • Smile
 • E-commerce Park
 • Jämställd utveckling Skåne
 • LFM30
 • WIN Water
 • Hubben
 • Form Design Center

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.