Kulturstöd

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne kulturstöd. Målet är att hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Grundläggande för Region Skånes kulturstöd är de demokratiska värdena och den konstnärliga friheten. Kulturen ska spegla mångfalden i samhället, med vilket också menas allas lika rätt och möjligheter att ta del av konst och kultur. Region Skåne stöttar och utvecklar kulturen på flera sätt: genom verksamhetsstöd till kulturaktörer och studieförbund, projektstöd och särskilda stöd. Projektstöd kan fördelas som produktionsstöd, utvecklingsstöd och tematiskt stöd.

Projektstöd

Aktuella utlysningar

18 mars - 15 november 2024

Deltagarstöd: fokus samtidskonst 2024

15 februari - 15 november 2024

Startstöd till hållbar platsutveckling genom kultur

16 januari - 15 november 2024

Stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet

16 januari - 15 november 2024

Stöd till biblioteksutveckling: Experimentspåret, Lärandespåret, Projektspåret

Kommande utlysningar

12 augusti - 10 september 2024

Produktionsstöd
Utvecklingsstöd

Tidigare utlysningar

16 januari - 6 februari 2024

Produktionsstöd
Utvecklingsstöd

23 januari - 16 november 2023

Stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet - beviljade stöd

16 januari - 16 november 2023

Stöd till biblioteksutveckling: Experimentspåret, Lärandespåret, Projektspåret - beviljade stöd

3 april - 2 november 2023 (alla projektmedel är fördelade)

Startstöd till hållbar platsutveckling genom kultur - beviljade stöd

15 augusti - 13 september 2023

Produktionsstöd
Utvecklingsstöd

16 januari - 2 februari 2023

Produktionsstöd - beviljade stöd
Utvecklingsstöd - beviljade stöd

27 september - 31 oktober 2022

Nya berättarformer barn och unga - beviljade stöd

Verksamhetsstöd till kulturverksamheter

Verksamheter som får verksamhetsstöd ska vara etablerade, stabila och bedriva helårsverksamhet. Ansökan för 2025 ska vara inskickad senast den 15 maj 2024. Redovisning för 2023 ska vara inskickad senast 15 mars 2024.
Verksamhetsstöd kultur

Verksamhetsstöd till studieförbund

Verksamhetsstöd till studieförbunden regleras i ett fördelningssystem som har arbetats fram i nära dialog mellan Region Skånes kulturförvaltning och studieförbunden. Sista ansökningsdag för 2025 är den 15 maj 2024. 

Verksamhetsstöd studieförbund

Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

Riksteatern Skåne förmedlar, enligt riktlinjer, Region Skånes bidrag till arrangörer av scenkonstföreställningar.

Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.