Kulturstöd

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne kulturstöd. Målet är att hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Grundläggande för Region Skånes kulturstöd är de demokratiska värdena och den konstnärliga friheten. Kulturen ska spegla mångfalden i samhället, med vilket också menas allas lika rätt och möjligheter att ta del av konst och kultur. Region Skåne stöttar och utvecklar kulturen på flera sätt: genom verksamhetsstöd till kulturaktörer och studieförbund, projektstöd och särskilda stöd. Projektstöd kan fördelas som produktionsstöd, utvecklingsstöd och tematiskt stöd.

Ansökningsportalen stänger för uppdatering

Fredagen 31 mars med start kl 17.00 stänger Ansökningsportalen för att uppdateras. Uppdateringen beräknas vara klar lördagen 1 april kl 15.00. 

Under uppdateringen går det inte att arbeta i systemet, det vill säga det går inte att söka stöd i Ansökningsportalen. Ett automatiskt meddelande om uppdateringen visas när du öppnar upp för att logga in i Ansökningsportalen.

Skicka in din ansökan senast klockan 12.00!

För att vi  ska kunna ge dig som söker ett bra stöd och hantera eventuella problem under kontorstid ska alla ansökningar vara inskickade senast kl 12.00, det vill säga mitt på dagen inte 24.00 på natten. 

Projektstöd

Aktuella utlysningar

23 januari - 16 november 2023

Stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet

16 januari - 16 november 2023

Stöd till biblioteksutveckling: Experimentspåret, Lärandespåret, Projektspåret

Kommande utlysningar

3 april - 16 november 2023

Startstöd till hållbar platsutveckling genom kultur

15 augusti - 12 september 2023

Produktionsstöd
Utvecklingsstöd

Tidigare utlysningar

25 januari - 29 mars 2023

Skrivyta Syd - konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare

16 januari - 2 februari 2023

Produktionsstöd
Utvecklingsstöd
Beslut om stöd meddelas i slutet av mars på Region Skånes webbsida. Alla som sökt stöd får information om beslutet från Kulturförvaltningen via e-post, från adressen kultur@skane.se. 

27 september - 31 oktober 2022

Nya berättarformer barn och unga
Beslut om stöd togs den 15 december 2022. 

Verksamhetsstöd till kulturverksamheter

Verksamheter som får verksamhetsstöd ska vara etablerade, stabila och bedriva helårsverksamhet. Ansökan för 2024 ska vara inskickad senast den 15 maj 2023. Redovisning för 2022 ska vara inskickad senast 15 mars 2023.
Verksamhetsstöd kultur

Verksamhetsstöd till studieförbund

Verksamhetsstöd till studieförbunden regleras i ett fördelningssystem som har arbetats fram i nära dialog mellan Region Skånes kulturförvaltning och studieförbunden. Sista ansökningsdag för 2024 är den 15 maj 2023. 

Verksamhetsstöd studieförbund

Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

Riksteatern Skåne förmedlar, enligt riktlinjer, Region Skånes bidrag till arrangörer av scenkonstföreställningar.

Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.