Information för dig som har beviljats stöd

Information om Region Skånes logga, utbetalning av stöd samt redovisning.

Kommunikation - använd Region Skånes logga!

I både digital och tryckt marknadsföring ska det framgå tydligt att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På så sätt bidrar verksamheten till att öka invånarnas kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Använd Region Skånes logotyp och/eller den förklarande texten "Finansieras med stöd från Region Skåne". Logotypen finns att ladda ner från Skane.se i flera olika bildformat.

Skane.se - Ladda ner Region Skånes logga!

Projektstöd

Besked om beviljat stöd

Beslut skickas per e-post till den e-postadress som finns angiven på ansökan. Beslut publiceras även här på Utveckling.skane.se på angivna datum.

Utbetalning av beviljat stöd

Utbetalningsdatum (och eventuella villkor) finns angivet i beslutet som skickas till den e-postadress som finns angiven på ansökan.

Redovisning av beviljade projektstöd

För projekt som inte startar vid överenskommen tidpunkt eller i övrigt inte genomförs enligt beviljad ansökan, kan bidraget komma att återkrävas.

Gör såhär för att redovisa projektstöd som beviljats efter 2022

Du som har sökt stöd efter den 1 januari 2022 ska redovisa i Region Skånes ansökningsportal vid begärd tidpunkt. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan. Du loggar in på samma sätt som när du ansökte, med ditt personliga BankID eller Freja eID, och väljer den organisation som ansökte om stöd. Tänk på att du behöver vara inloggad som den person eller organisation som har lämnat in ansökan, för att redovisningen ska visas.

Till ansökningsportalen

Gör såhär för att redovisa projektstöd som beviljats före 2022

Region Skånes kulturförvaltning har bytt system för ansökning och redovisning av projektstöd. Du som har sökt stöd via vårt gamla system, e-handlingar, och har sista redovisningsdatum 2022 eller senare ska redovisa på blankett.

Beställ blanketten genom att skicka e-post till kultur@skane.se Ange vilken utlysning det gäller, namn på beviljat projekt samt diarienummer. Skriv ”Redovisningsblankett” i ämnesraden.

Verksamhetsstöd

Besked om beviljat stöd

Beslut om verksamhetsstöd tas av Region Skånes kulturnämnd i december när de beslutar om verksamhetsplan och budget för året som kommer. Region Skånes kulturförvaltning skickar besked om stöd och villkor för stöd via e-post. 

Utbetalning av beviljat stöd

Verksamhetsstöd betalas ut fyra gånger om året. 

Redovisning

Verksamheten ska senast den 15 mars 2023 redovisas i förhållande till de villkor för stöd som kulturnämnden beslutade om i verksamhetsplan och budget 2022. Redovisningen ska göras i kulturdatabasen som driftas av Myndigheten för kulturanalys. 

Inloggning

Verksamheter som beviljats verksamhetsstöd får inloggningsuppgifter till kulturdatabasen från Region Skånes kulturförvaltning. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.