Två cyklister kör på skogsstig.

Mountainbike

Mountainbike främjar god folkhälsa bland barn och vuxna. I Skåne finns potential för vidare utveckling av mountainbike och förbättrad service och information till cyklisterna.

Intresset för att cykla mountainbike (MTB) är stort i både Sverige och vår omvärld. Trendanalyser visar att mountainbike kommer att fortsätta växa som motions- och friluftsform. De flesta cyklar för att:

  • Vara hälsosamma och lära nytt
  • Uppleva naturen och nya platser
  • Ha roligt med familj och vänner

MTB-cyklisterna är en blandad skara. Här finns barn och vuxna nybörjare, men också vana motionärer och tävlingscyklister. Några cyklar ofta, medan andra cyklar mer sällan som ett av flera friluftsintressen eller som en semesteraktivitet. 

Mountainbike i Skåne

I Skåne varvas kustlandskap med skog och jordbruksmark. Åsar bryter av det flacka landskapet. Invånarna bor i städer, mindre samhällen och på landsbygden. Den varierade naturen och samhällsbilden skapar förutsättningarna för skånsk stigcykling.

Föreningar, företag, kommuner, Stiftelsen Skånska Landskap och Länsstyrelsen är engagerade i drift och utveckling av MTB-leder.
2023–2025 utvecklar Region Skåne ett regionalt huvudmannaskap för mountainbike.

Rörelse i naturen ger god hälsa

Det finns flera märkta MTB-leder i Skåne idag. Men potentialen för vidare utveckling av leder och service är stor. Trevliga ledområden, god tillgänglighet och bra information uppmuntrar till rörelse och naturupplevelser. Forskning visar att fysisk aktivitet och naturvistelse är avgörande för psykisk och fysisk god hälsa. Utveckling av MTB-leder bidrar därmed till skåningarnas välbefinnande.

Minskad risk för slitage och konflikter

Med märkta MTB-leder och bra information blir det också enklare för cyklister att hitta rätt och att undvika vandringsleder och känsliga naturområden, vilket minskar risken för konflikter mellan olika friluftsutövare och slitage i känslig natur.

Landsbygdsutveckling

Utveckling av mountainbike skapar dessutom möjlighet för näringslivsutveckling och ökad service på landsbygden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.