Tre barn skuttar på en äng

Folkhälsorapport barn och unga i Skåne (2012-2021)

Syftet med Folkhälsorapport barn och unga i Skåne är att ge en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag, men även att följa upp tidigare resultat och studera i vilken riktning utvecklingen går.

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne bygger på enkäten med samma namn och har genomförts vid tre tillfällen, 2012, 2016 och 2021. Enkäten riktar sig till skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiet år 2 och genomförs i samarbete med Skånes kommuner. Samtliga skånska skolor i regionen med elever i de aktuella årskurserna erbjuds att delta. 

Resultaten i rapporten utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.