Öresundsbron.

Om externa relationer

Skånes framtid är beroende av vad som sker nationellt och internationellt. För Skånes bästa arbetar vi på Region Skåne med att följa och påverka de beslut som fattas, på såväl nationell som europeisk nivå. 

Det regionala utvecklingsuppdraget vi har innebär bland annat att Region Skåne ska bevaka Skånes och dess invånares intressen i stort. I begreppet intressebevakning ingår både omvärldsbevakning och påverkansarbete. Därför arbetar vi med strategiskt påverkansarbete på nationell nivå.

EU:s agenda har också stor betydelse för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Det går att söka ekonomiskt stöd från EU till projekt och samarbeten inom en rad olika områden. EU-finansieringen är viktiga verktyg för att driva regionalt utvecklingsarbete och Region Skåne arbetar aktivt inom flertalet av EU:s olika fonder och program. Den nya innovationsagendan och strategin för digital omställning i Europa är exempel på europeiska strategier med bäring på det skånska utvecklingsarbetet. Vi bevakar EU-agendan utifrån Region Skånes och Regionala utvecklingsnämndens prioriteringar, exempelvis aktuella frågor kring halvledare, digitalisering och hälsa. 
 
Skånes geografiska läge ger stora utvecklingsmöjligheter. Vi för bland annat ett nära samarbete med grannregionerna i Sverige, Danmark, Norge, norra Tyskland och södra Östersjöområdet. Här behandlas bland annat utvecklingen av den gemensamma arbetsmarknaden samt innovations-, infrastruktur-, energi- och miljöfrågor. 
 
Med goda externa relationer och en stark, skånsk röst kan vi bidra till Skånes bästa på nationell och internationell nivå.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.