Livsmedel

Skåne har bland världens bästa jordbruksmarker och cirka en tredjedel av Sveriges livsmedelsproduktion. Region Skåne verkar för ett mer hållbart och cirkulärt livsmedelssystem, och därigenom en stärkt livsmedelsberedskap. Riktmärkena är ökad produktion i konkurrenskraftiga företag och välfungerande värdekedjor samtidigt med en minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.