Workshops 2024

Den 18 april och 24 april genomförde Region Skåne workshops om mountainbike. Innehållet var samma vid de två tillfällena. Cirka 40 personer deltog totalt.

Mötena inleddes med ett kunskapspass där vi delade kunskap och erfarenheter om mountainbikecykling. Du kan ta del av kunskapspasset via denna film.

 

Därefter följde grupparbete med syfte att ge inspel till Regionala utvecklingsnämndens beslut om det regionala huvudmannaskapet för mountainbike.

Följande frågeställningar diskuterades:

Målbild för skånsk MTB-utveckling

  • Vilka är de viktigaste målgrupperna?
  • Vilken typ av MTB-leder vill vi erbjuda?
  • Var ska MTB-lederna finnas?
  • Vilken service vill vi ge cyklisterna?

Hur vill vi organisera oss för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av stigcykling i Skåne?

 

Välkommen med inspel senast 31 maj 2024

Du hittar en summering av anteckningar från gruppernas diskussioner via dokumentet nedan.

Inspel till målbild och organisation. (pdf)

Region Skåne välkomnar ytterligare inspel och synpunkter.

Dessa mejlas till projektledare Nellie Larsson senast den 31 maj 2024. Mejladress är nellie.A.larsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.