Horisont Europa Master classes

Region Skånes stödfunktion för Horisont Europa erbjuder en serie kostnadsfria kurser som täcker in kunskap kring förfinansieringsfasen av Horisont Europa.

Information om nya tillfällen under 2023 kommuniceras under hösten 2023.

Vad innebär Master classes?

Horisont Europa Master classes omfattar lärande och coachning för olika målgrupper som vill öka sin förståelse och framtida förmåga att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, med målsättning att på sikt genomföra relevanta ansökningar.

Horisont Europa Master classes vänder sig till forskare, rådgivare på universiteten, aktörer i näringslivet, offentlig sektor eller andra organisationer såsom t.ex. klusterinitiativ, branschorganisationer, inkubatorer, med flera.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.