Horisont Europa Master classes

Region Skånes stödfunktion för Horisont Europa erbjuder en serie kostnadsfria kurser som täcker in kunskap kring förfinansieringsfasen av Horisont Europa.

Information om nya tillfällen under 2023 kommuniceras under våren 2023.

Vad innebär Master classes

Horisont Europa Master classes omfattar lärande och coachning för olika målgrupper som vill öka sin förståelse och framtida förmåga att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, med målsättning att på sikt genomföra relevanta ansökningar.

Horisont Europa Master classes vänder sig till forskare, rådgivare på universiteten, aktörer i näringslivet, offentlig sektor eller andra organisationer såsom t.ex. klusterinitiativ, branschorganisationer, inkubatorer, med flera.

Utbildningstillfällen hösten 2022

  • 15 september 09.00 – 16.00 - modul 1 - hur är Horisont Europa uppbyggt och hur hittar man rätt bland utlysningar?

  • 29 september 09.00 – 16.00 – modul 2 - hur ser man till att Horisont Europa går i takt i med den egna verksamheten och hur bygger man ett framgångsrikt konsortium?

  • 13 oktober 09.00 – 16.00 – modul 3 - vilka är framgångs-faktorerna och hur skriver man en konkurrenskraftig ansökan?

  • 27 oktober 09.00 – 16.00 – modul 4 - flexibelt innehåll baserat på deltagarnas uttrycka behovsdialog med kurslärarna.

Reservera din plats eller ställ eventuella frågor till: horisonteuropa@skane.se

Utbildningarna genomförs på plats i Lund och Malmö (exakt lokal meddelas senare). Modulerna gör sig bäst tillsammans – men vi välkomnar deltagare också vid utvalda tillfällen.

Utbildningen ges av IMCG – experter på EU finansiering och Horisont Europa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.