Fristäder för förföljda konstnärer

Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda förföljda författare, musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare en fristad i Sverige under två år. Kommunen/regionen som tar emot en fristadskonstnär står för stipendium, bostad och kontakter. Totalt finns 25 fristäder i Sverige.

Region Skåne är sedan 2010 medlem i ICORN, International Cities of Refuge Network, en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Genom medlemskapet i ICORN vill Region Skåne bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle, präglat av respekt för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten.

Region Skånes ambition är att verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela Skåne. Regionen har en stödjande roll gentemot de kommuner som har tagit emot en fristadskonstnär och vill även främja utvecklingen av fler fristäder i kommunerna. Genom att bli en fristad kan en kommun ge en förföljd konstnär möjlighet att verka och samtidigt berika både sitt eget konstnärskap och värdkommunens kulturliv. Kommunens värdskap kan samtidigt bidra till internationaliseringen av det lokala kulturlivet.

Skånska fristäder

2010 blev Malmö stad den första fristaden i Skåne. Sedan 2014 har staden två parallella fristadsprogram inom olika konstformer. Just nu är Yasmine El Baramawy, kompositör och musiker från Egypten, och Keywan Karimi, filmare från Iran, fristadsstipendiater i Malmö. Helsingborg är fristad sedan 2016 men har för närvarande ingen stipendiat på plats. Lund fick sin första fristadskonstnär 2019 och tog i september 2021 emot Lucy Kassa, en frilansjournalist från Etiopien.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.