Närbild på tågräls.

Remissinstans fysisk planering

Region Skåne är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering och planering av bostadsförsörjningen. Region Skåne lämnar även yttranden över väg- och järnvägsplaner.

Som formell remissinstans lämnar Region Skåne synpunkter genom yttranden över de skånska kommunernas planer och program.

Syftet är att den kommunala översiktsplaneringen ska få en tydlig strategisk funktion och en starkare koppling till nationella och regionala strategier, planer och program.

Skicka planer digitalt

Kommunernas planer tas helst emot digitalt och skickas då till:

region@skane.se

Ett samlat yttrande

Region Skåne ger ett samlat yttrande från olika delar av verksamheten, såsom avdelningen för regional utveckling, Region Skånes kulturförvaltning, Kollektivtrafikmyndigheten, Regionfastigheter samt Skånetrafiken.

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om yttranden i samrådsskedet gällande främst kommunövergripande översiktsplaner. I övrigt fattas beslut om yttranden i delegation.

Region Skånes yttranden tar utgångspunkt i Regionplan för Skåne 2022–2040 samt den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och tillhörande sektorsspecifika arbeten, exempelvis Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 och Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033. 

Om kommunerna så önskar lämnar Region Skåne fortsättningsvis även synpunkter på detaljplaner av regional betydelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.