Traktor på fält

Livsmedel och jordbruk

En betydande del av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och mycket av vår svenska livsmedelsindustri är skånsk. Samtidigt är livsmedelssektorn beroende av miljön. Det krävs att vi tillsammans arbetar för att skapa ett hållbart och produktivt jord- och skogsbruk, och en hållbar livsmedelssektor.

En skånsk livsmedelsstrategi

Region Skåne har samordnat arbetet med att sammanställa en skånsk livsmedelsstrategi. 

Skånsk Livsmedelskompetens

Under hösten 2020 påbörjade Region Skåne ett nytt arbete som vi kallar Skånsk livsmedelskompetens. Det syftar till att skapa konkreta förändringar och förbättra hur vi utbildar och vidare­utbildar människor för att möta livsmedelsindustrins framtida behov. Det handlar om en omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem.

Skånsk Livsmedelskompetens

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att beskriva hur människors välfärd och välbefinnande är beroende av hur ekosystemen fungerar. Det kan bland annat handla om mat, cirkulation av näringsämnen och pollinering av blommor.

Tillsammans med Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet arbetar Region Skåne med projektet "Förvaltning av multifunktionella skånska landskap i ett förändrat klimat – ett ekosystemtjänstperspektiv".

Syftet är att dels hitta, testa och utvärdera olika åtgärder som förväntas gynna flera ekosystemtjänster, och att öka förståelsen för nyttan och värdet av ekosystemtjänster.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.