Skåne Innovation Day 2024 – Grön omställning

Den 19 november är Region Skånes årliga och mest färgglada arrangemang tillbaka! Varmt välkomna till en heldag på Slagthuset i Malmö med ett tydligt tema – grön omställning. Ta chansen att lära dig mer om innovation kopplat till förnybar energi, avancerade material och cirkulär ekonomi.

Anmäl dig här

Fokus grön omställning

Innovation är en grundläggande drivkraft för grön omställning eftersom den möjliggör utvecklingen av ny teknik, nya material, förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna, skapar nya affärsmodeller och bidrar till minskade utsläpp.

För att möta morgondagens utmaningar krävs innovativa lösningar, såsom utveckling av nya material och ny teknik som kan förändra hur energi produceras, distribueras och konsumeras. Det är också viktigt att överväga övergången till en cirkulär ekonomi där produkter och material återanvänds och återvinns i större utsträckning för att minska trycket på jordens resurser. 

Scenprogram med flera olika spår

Under Skåne Innovation Day 2024 djupdyker vi i innovationer inom avancerade material, cirkulär ekonomi och innovationer kopplat till förnybar energi. Vi sätter framtidens lösningar på scenen och berättelser från näringslivet hur de vill minska negativ påverkan på miljön, främja resurseffektivitet och bidra till en hållbar utveckling. 

Besökarna kommer kunna välja mellan tre parallella spår under dagen: Avancerade material, cirkulär ekonomi och förnybara energilösningar.   

Möten

Parallellt och i pauser kommer besökare också ha möjlighet att träffa skånska företagsfrämjande aktörer som berättar om projekt, pågående möjligheter och initiativ för företag – som vill inspireras att fortsätta utvecklas i en mer grön riktning. 

Abstrakt färgglad illustration.

Tid

Cirka 8.00 -17.00. Sidan uppdateras med mer exakta tider längre fram.

Plats

Slagthuset på Carlsgatan 12 i Malmö.

Program

Uppdateras i höst.

Klicka på bilden och zooma för att förstora texten.

Region Skåne bjuder in till Skånes största innovationsevenemang för tionde året i rad

Skåne Innovation Week och Skåne Innovation Day har genom åren kommit att bli ett stående inslag i Region Skånes arbete med att tillämpa Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Syftet med att återkommande samla aktörer och näringsliv, handlar om att stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga. 

Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor och Region Skåne  
arbetar med att stärka förutsättningarna för näringslivets omställnings- och innovationsförmåga​.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.