Grafik över Skåne och dess transportmedel.

Resvaneundersökning

Ungefär vart femte år görs en omfattande resvaneundersökning för att kartlägga hur skåningarna reser. Resultaten används sedan som underlag i utvecklingen av infrastruktur i Skåne för att skapa bättre förutsättningar för hållbart resande.

Ny undersökning i september

I september 2023 genomförde Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket en ny resvaneundersökning. Undersökningen gick ut till 125 000 slumpmässigt utvalda invånare som svarade på frågor om bland annat vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en specifik dag. Undersökningen genomfördes under vecka 36-37. Resultatet analyseras under våren 2024. Det samlade och övergripande resultatet kommer att presenteras i samband med ett webbinarium, preliminärt i september månad. Skånes kommuner kommer att få var sin egen rapport som visar hur resandet ser ut i just deras kommun.

Tidigare rapporter

Hösten 2018 gjordes den senaste resvaneundersökningen. Den gången bidrog 38 000 skåningar med svar på undersökningen.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.