Resvaneundersökning

Ungefär vart femte år görs en omfattande resvaneundersökning för att kartlägga hur skåningarna reser. Resultaten används sedan som underlag i utvecklingen av infrastruktur i Skåne för att skapa bättre förutsättningar för hållbart resande.

Hösten 2018 gjordes den största resvaneundersökningen någonsin med 38 000 skåningar som svarade på frågor om bland annat vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en dag. Nästa resvaneundersökning kommer genomföras under 2023 och presenteras 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.