• Föreställningen ”När Harry mötte Iggy”

    I Skåne finns många fria scenkonstgrupper som producerar teater för barn och unga som spelas på turné i hela Skåne. En av dessa är Teater 23 som här spelar föreställningen ”När Harry mötte Iggy”. Fotograf: Julia Lindemalm

Scenkonst och musik

Scenkonst är ett samlat begrepp för bland annat teater, dans, cirkus och musikteater. Musikområdet rymmer en stor bredd av olika genrer och uttryck.

I Skåne finns ett stort antal institutioner, fria grupper, centrumbildningar, arrangörer och andra aktörer som tillsammans utgör infrastrukturen för scenkonst och musik. De står för ett omfattande och varierat utbud av föreställningar och konserter i hela regionen. Här finns även kulturskolor, studieförbund, konstnärlig utbildning och forskning vid teater- och musikhögskolorna, folkhögskolor med mera.

Institutionerna inom scenkonst- och musikområdet har uppdrag som förenar kontinuitet och förnyelse genom att både levandegöra ett kulturarv och svara för kunskap, konstnärlig kvalitet och utveckling. Institutionerna garanterar en långsiktighet i utbudet inom respektive konstområde och kan i kraft av sin identitet och legitimitet locka såväl nationella som internationella konstutövare till Skåne. De står också för en betydande del av arbetsmarknaden för kulturskapare. Barn och unga är en viktig målgrupp för institutionerna och flera av dem har en väl utvecklad verksamhet som syftar till att stärka barns och ungas möten med scenkonsten och den levande musiken.

Det finns ett stort antal fria grupper och utövare inom teater, dans, cirkus och musik i Skåne, som spelar en viktig roll för kulturlivet och bidrar till mångfald och konstnärlig förnyelse. Många av dem har fokus på den unga publiken och når genom turnéverksamhet en betydande del av Skånes barn och unga. Ett flertal scenkonstgrupper och scenkonstnärer med avancerad estetik och experimentellt inriktad tvärkonstnärlig verksamhet finns i Malmö. Ett nära förhållande mellan den konstnärliga praktiken och högskolornas utbildning och forskning bidrar till uppmärksammad utveckling och förnyelse av scenkonsten och musiken. Till infrastrukturen för spridning av scenkonst och musik hör även ett flertal fria gästspelsscener och återkommande festivaler.

Arrangörsledet för scenkonst och musik består av många olika aktörer, allt från ideella föreningar till skolor, bibliotek och professionella scener. För scenkonstens spridning spelar Skånes musik- och teaterföreningar en viktig roll. De ser till att teater, dans, cirkus och musik av hög kvalitet möter en publik också utanför de större städerna. Fristående musikarrangörer och fria musikgrupper står för ett mångsidigt utbud inom olika genrer i hela regionen. Många kulturskapare som bor i Skåne, inte minst frilansande musiker, dansare och cirkusartister, har en stor internationell arbetsmarknad genom närheten till Danmark och övriga Europa.

Region Skånes roll är att genom stöd, samverkan och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens och musikens ställning i hela Skåne, med publiken i fokus. Regional överblick möjliggör ett strategiskt utvecklingsarbete med kunskapsuppbyggnad som bas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.