Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för att prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess. 

Under pandemin har konstområdets svagheter blivit ännu tydligare och det är konstaterat att mycket lite av krisstöden kom området till gagn. Hur stärker vi konstens ekosystem? Vilka slags strukturer kan utveckla konstområdet? Hur bygger vi samverkan och allianser på olika nivåer som håller? 

Samtidskonstdagarna 2023

Dag: 25-27 oktober
Plats: Malmö/Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.