• Sex personer står vid vägkanten och ska stiga på en buss.

  På Samtidskonstdagarnas tredje dag kunde deltagarna välja en av tre besöksprogram. Här är konstbussen som körde den nordvästra turen med temat Platsens tid och rum. Foto: Kulturförvaltningen

Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för att prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess. 

Under pandemiåren har konstområdets svagheter blivit ännu tydligare. Hur stärker vi konstens ekosystem? Vilka slags strukturer kan utveckla konstområdet? Hur bygger vi samverkan och allianser på olika nivåer som håller? 

Samtidskonstdagarna 2023

2023 skedde den fysiska branschträffen den 25–27 oktober i Malmö/Skåne, och var ett samarbete mellan Region Skåne, Visit Skåne, Konstfrämjandet Skåne, Malmö stad och Statens konstråd. Programmet gav utrymme för deltagarstyrd agenda med stor möjlighet att arbeta med frågor som "Hur kan vi förstå och navigera i de trender och skiften vi ser i samhället?". I centrum stod samtalet och mötet. 

Konferensens avslutande dag bjöd på ett skräddarsytt besöksprogram på små och stora konstinstitutioner i Malmö, Lund och hela Skåne. Ansvarig för besöksprogrammet var Skånes konstförening i Malmö, på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning.

Skånes konstförening

Besöksprogrammet bestod bland annat av tre bussturer utifrån tre teman. På varje plats gavs introduktioner till verksamheterna och deras pågående projekt.

 1. Sydost: Konstnärlig verksamhet på landsbygden
  Gylleboverket
  Tjörnedala konsthall
  Rikstolvan
 2. Nordost: Gamla strukturer, nya platser
  Milvus Artistic Research Center (MARC)
  Wanås konst
  Ifö Center
 3. Nordväst: Platsens tid och rum
  Råängen, Brunnshög
  Röstånga konsthall och Den platta jorden
  KKAM - Höganäs (Keramik, Konst, Ateljé, Museum)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.