• Illustration: Så här arbetar Region Skåne med konstnärlig gestaltning - från utlysning av uppdrag till färdig konstnärlig gestaltning.

  Så här arbetar Region Skåne med konstnärlig gestaltning - från utlysning av uppdrag till färdig konstnärlig gestaltning. Bläddra vidare för att se de olika stegen. Illustration: Jenny Willman

 • Illustration: Så här arbetar Region Skåne med konstnärlig gestaltning - från utlysning av uppdrag till färdig konstnärlig gestaltning.

  När ett stort bygge ska dra igång börjar även planeringen kring vilken konstnärlig gestaltning bygget ska innehålla. Första steget till en upphandling tas genom en öppen utlysning av uppdrag som konstnärer lämnar anbud på.

 • Illustration: Så här arbetar Region Skåne med konstnärlig gestaltning - från utlysning av uppdrag till färdig konstnärlig gestaltning.

  Först går en referensgrupp igenom alla anbud och väljer ut några konstnärer som får skissuppdrag. När deras skissförslag är klara görs en tredje utvärdering. En av konstnärerna får uppdraget att genomföra sitt förslag.

 • Illustration: Så här arbetar Region Skåne med konstnärlig gestaltning - från utlysning av uppdrag till färdig konstnärlig gestaltning.

  När konstverket är klart och satt i drift, besiktigas det och registreras i Region Skånes konstsamling.

Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Aktuella konstnärliga gestaltningsuppdrag med tillhörande förfrågningsunderlag hittar du via vår upphandlingstjänst TendSign.

Exempel på konstnärliga gestaltningsuppdrag

Aktuella utlysningar

Just nu finns det inga utlysningar. 

Tidigare utlysningar

2021-03-01 Nya sjukhusområdet Malmö, Östra torget. Avslutat. Föreningen DANSBANA! har fått uppdraget.

2021-02-05 Nya sjukhusområdet Malmö, Konstnärliga textilier. Avslutat. Astrid Krogh, Lærke Lauta och Petra Lindholm har fått uppdrag.

2020-10-02 Hässleholms sjukhus, FORTH, Framtidens Ortopedi. Avslutat. MUSEEA har fått uppdraget.

2019-12-03 Nya sjukhusområdet Lund, Publik miljö, Navet, By 57. Avslutat. SUPERFLEX har fått uppdraget.

2019-11-18 Nya sjukhusområdet Malmö, Publik miljö, Noden, VB 35. Avslutat. Roland Fuhrmann har fått uppdraget.

2019-09-18 Nya sjukhusområdet Malmö, Publik miljö Bårhus, byggnad 59. Avslutat. Anna Ekman har fått uppdraget.

2018-11-06 Nya sjukhusområdet Malmö, Publik miljö vårdbyggnad 35 och 36. Avslutat. Runo Lagomarsino, Mats Hjelm, Miriam Bäckström och Sarah Wallgren har fått uppdrag.

2018-08-13 Nya sjukhusområdet Malmö, Ny servicebyggnad 57. Avslutat. Eva Beierheimer och Tove Alderin har fått uppdragen.

2018-06-04 Nya sjukhusområdet Malmö, Passagen. Avslutat. Goldin + Senneby har fått uppdraget. 

2018-05-14 Nya sjukhusområdet Helsingborg, Barn- och ungdomsavdelningen. Avslutat. Maria Bajt har fått uppdraget.

Frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag

Konstnärliga uppdrag i Region Skåne följer Regionfullmäktiges upphandlingspolicy. När ett konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling står all information om det specifika uppdraget i upphandlingsunderlaget, såsom aktuella förutsättningar eller vad som krävs för att komma i fråga som konstnär.

Våra konstnärliga uppdrag annonseras öppet i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett användarkonto. Ett användarkonto i Tendsign är kostnadsfritt för dig som konstnär.

När du har skapat ett konto kan du som användare prenumerera på "koder" för konstnärliga uppdrag. Region Skåne använder koderna "92310000-7, Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar" och "92311000-4, Konstverk".

Konstnärliga uppdrag skickar även ut nyhetsbrev när det finns aktuella uppdrag för dig som konstnär att lämna anbud till.

Om du har frågor om konstnärliga uppdrag, är du välkommen att kontakta konstnarligauppdrag@skane.se

Exempel på konstnärliga gestaltningsuppdrag

Emelie Sandström berättar om sitt verk "Väktare", en konstnärlig gestaltning på Malmö sjukhusområde

Magnus Thierfelder berättar om sitt verk "Högt i tak", en konstnärlig gestaltning på Malmö sjukhusområde

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.