Kustremsa från ovan.

Kusterosion

Klimatförändringarna innebär behov av klimatanpassning och åtgärder längs Skånes kuster. Erosionen har gjort att vissa delar av Skånes stränder riskerar att försvinna.

Vid kusterosion förs sand bort av vågor, strömmar och vind och hamnar antingen längre in på land eller längre ut till havs. Var sanden hamnar bestäms av ett samspel mellan vind, vågor, havsströmmar och geologiska förhållanden.

Skånes kuster är särskilt utsatta för erosion då kusterna till stor del består av sandstrand. Erosion är en naturlig förändringsprocess, men eftersom havsnivån väntas stiga i kombination med hårdare väder förväntas erosionen längs Skånes kuster förvärras.

För att förebygga kusterosionens negativa effekter i Skåne krävs ökad kunskap och ansvarsfulla insatser som inte skadar ekosystemen längs kusterna. Region Skåne ska bistå kommunerna i Skåne för ett sammanhållet och långsiktigt klimatanpassningsarbete för kusterosion. Region Skåne deltar i Regional kustsamverkan för Skåne och Halland för att öka samverkan i frågor avseende kusterosion.

Naturbaserade metoder för att motverka erosionens negativa effekter

Region Skåne leder ett projekt som syftar till att mildra effekterna av kusterosionen i Skåne, LIFE Coast Adapt. Det finansieras delvis av EUs miljö- och klimatfond LIFE och av Hav- och vattenmyndigheten.

De metoder som traditionellt använts för att skydda kusterna har oftast visat sig skada ekosystemen. Hårda strukturer såsom pirar och utlagda betongblock har förvärrat erosionen, eller flyttat den. Därför finns ett behov av att utveckla nya, hållbara metoder. I projektet LIFE Coast Adapt testas naturbaserade åtgärder, även benämnda som mjuka, såsom ålgräsplantering, förstärkning av sanddyner, och strandfodring. Metoderna är tänkta att vara multifunktionella, det vill säga de ska gynna ekosystemen samtidigt som de skyddar mot kusterosionens negativa effekter.

Ett gott exempel på hur metoderna fungerar är resultatet i Helsingborg efter orkanstormen Malik i januari 2022. I södra Helsingborg ligger det gamla fiskesamhället Fortuna. Här har stranden blivit mindre och mindre för varje år, och närmat sig fastigheterna strax intill. I juni 2021 lades flera tusen kubikmeter sand ut på stranden, tång kördes dit och sand hälldes över vilket skapade dyner, växtlighet planterades och sandstaket byggdes. Malik sköljde ut det mesta till havs. Hur kan detta vara ett gott exempel? Jo, utan den buffert som åtgärderna utgjorde hade vinden och vågorna nått hela vägen upp till husen. Därför byggdes allting upp igen efter stormen, inom projektet.

Projektet har blivit förlängt med ett år och pågår hela 2023. Resultat och arbete presenteras löpande. En slutrapport ska vara klar sista mars 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.