Två kvinnor för high five i kontorsmiljö.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv

Det finns många små och medelstora företag i Skåne och det vill vi på Region Skåne ta vara på. Därför arbetar vi för att Skåne ska få fler företag, fler växande företag, fler människor i arbete och att vår region blir än mer innovativ.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart näringsliv, där du som företagare får möjlighet att utveckla produktivitet, innovationslust och konkurrenskraft. Region Skåne erbjuder stöd för att verka i Skåne, oavsett om du vill följa drömmen och starta din egen verksamhet eller om du har varit med länge och vill utveckla ditt befintliga företag. Vi har specialister som analyserar näringslivsmarknaden i Skåne.

Vi ger stöd till företag i Skåne

Vi undersöker vilka utmaningar som din och andra branscher står inför, och jobbar sedan för utveckling som hjälper dig att stärka ditt företags produktivitet. En del av den utvecklingen består av rådgivning och ekonomiskt stöd. Det kan ta form i att du får hjälp med att bli mer effektiv genom att digitalisera verksamheten, får råd kring hur ni kan förbättra er inom hållbarhetsfrågor, eller att du får stöd med att expandera och ta plats på nya marknader utanför landets gränser.

Genom att ge finansiellt stöd till organisationer, branschråd och andra aktörer inom näringslivet ser vi till att det skapas mötesplatser, där kloka och drivna människor samlas för att verka tillsammans och utvecklas i nya samarbeten. När samhället ställs för olika typer av utmaningar har vi på Region Skåne dessutom möjlighet att kraftsamla och arbeta fokuserat med stöd och konkreta insatser där de behövs som mest.

Bakom många framgångsrika produkter, tjänster och företag ligger år av förarbete. För att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor arbetar Region Skåne därför också med att skapa goda förutsättningar för innovation och forskning. Genom finansiella stöd och infrastrukturella lösningar bidrar vi till att samla branscher i gemensamma frågor, och det samarbetet ökar möjligheterna till att nå framgång.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Ett bra exempel är Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS. De arbetar för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne. Rådet verkar också för att Skåne ska vara en ekonomi som driver hållbar tillväxt, och som dessutom är globalt konkurrenskraftig. FIRS arbetar med sex specialiseringsområden med tillväxtpotential:

  • Avancerade material och tillverkningsindustri
  • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village
  • Life science och hälsa
  • Livsmedel
  • Smarta hållbara städer
  • Tech

Runt om i Skåne, i städer och på landsbygd, finns människor med fantastiska idéer och det är vårt jobb att hjälpa dem lyckas och ta plats i ett större sammanhang.

Verksamhetsområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.