Avancerade material

Specialiseringsområde avancerade material och tillverkningsindustri

Specialiseringsområdet verkar för innovationsförmåga och insatser för att öka produktiviteten i Skåne för företag verksamma inom området avancerade material samt den tillverkande industrin. Detta sker genom insatser för innovation och industriell förnyelse inom materialanvändning, produkter och produktionsmetoder för framtida hållbar konkurrenskraft.

Specialiseringsområdet kan förenklat beskrivas utifrån två huvuddrag vad det gäller produktionssätt (tillverkningsindustri samt avancerad tillverkningsindustri), samt områdets fokus på att framställa nya material (framtida och avancerade material) för att möta framtidens utmaningar.

Den avancerade industrin och dess materialanvändning är ett högspecialiserat styrkeområde med högt förädlingsvärde och kunskapsinnehåll. Den sträcker sig över flera branscher så som förpackning, kyla- och ventilationsteknik, kemi, plast och gummi. Speciellt kylteknik och förpackningsindustrin tillhör Skånes mest framträdande innovativa delbranscher och här finns också starka kopplingar till Skånes livsmedelsindustri.

Med utgångspunkt i hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller ska specialiseringsområdet utvecklas mot förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Den intensiva automatiseringen och digitaliseringen av samhället ställer stora krav på skånsk industris omställningsförmåga och kompetensutveckling. Små och medelstora industriföretags omställningsförmåga kan förbättras med hjälp av tillgängliggörandet av funktionella testmiljöer och testbäddar.

Pågående insatser inom Avancerade material och tillverkningsindustri

 • En mötesplats där industrin möter akademin i praktisk tillämpning och skapar nytta för båda sidor. Industrin hus möter ett antal viktiga behov:

  • Möjlighet att testa affärsnyttan i nya idéer i möten mellan företag och experter genom det beprövade konceptet ”test before invest”.
  • Större företag stärker sin koppling till akademin genom utvecklingsprojekt, dessutom kan doktorander/studenter involveras i tillämpad forskning direkt i företagens verksamheter.
  • Akademin får större insyn i näringslivets behov och möjligheten att bedriva tillämpad forskning genom nya kontakter.

  Industrins hus är en vidareutveckling av IUC Lab är en testbädd för skånsk industri och den naturliga mötesplatsen för industrin och akademin. IUC Lab analyserar affärsidéer och utmaningar, gör praktiska tester och simuleringar och tar fram underlag för beslut.

 • Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar inom avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från storskaliga internationella forskningsanläggningar.

  Big Science Sweden styrs av ett konsortium som leds av ett antal organisationer i samverkan; Teknikföretagen, Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet, Uppsala universitet, RISE/Swerea och Region Skåne.

 • Ett projekt som drivs av IUC Syd, LU och näringslivet i samverkan som handlar om: Hur skapar vi korta utbildningsinsatser och kompetensomställning vid snabba förändringar?

  • Projektet ska vidareutveckla en behovs- och matchningsmetodik och presentera ett konkret förslag på hur ett universitet kan arbeta för att utöka sin flexibilitet och skapa relevanta kurser i nära samarbete med arbetsgivares behov i regionen.
  • Arbetsmetodiken ska tas fram i nära samverkan med relevanta aktörer och leds av IUC Syd.
  • Avstamp i AMT, men matchningsmetodik bör hållas relativt generell för framtida uppskalning också till fler specialiseringsområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.