Avancerade material

Specialiseringsområde avancerade material och tillverkningsindustri

Specialiseringsområdet verkar för innovationsförmåga och insatser för att öka produktiviteten i Skåne för företag verksamma inom området avancerade material samt den tillverkande industrin. Detta sker genom insatser för innovation och industriell förnyelse inom materialanvändning, produkter och produktionsmetoder för framtida hållbar konkurrenskraft.

Specialiseringsområdet kan förenklat beskrivas utifrån två huvuddrag vad det gäller produktionssätt (tillverkningsindustri samt avancerad tillverkningsindustri), samt områdets fokus på att framställa nya material (framtida och avancerade material) för att möta framtidens utmaningar.

Den avancerade industrin och dess materialanvändning är ett högspecialiserat styrkeområde med högt förädlingsvärde och kunskapsinnehåll. Den sträcker sig över flera branscher så som förpackning, kyla- och ventilationsteknik, kemi, plast och gummi. Speciellt kylteknik och förpackningsindustrin tillhör Skånes mest framträdande innovativa delbranscher och här finns också starka kopplingar till Skånes livsmedelsindustri.

Med utgångspunkt i hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller ska specialiseringsområdet utvecklas mot förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Den intensiva automatiseringen och digitaliseringen av samhället ställer stora krav på skånsk industris omställningsförmåga och kompetensutveckling. Små och medelstora industriföretags omställningsförmåga kan förbättras med hjälp av tillgängliggörandet av funktionella testmiljöer och testbäddar.

Pågående insatser inom Avancerade material och tillverkningsindustri

 • Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar inom avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från storskaliga internationella forskningsanläggningar.

  Big Science Sweden styrs av ett konsortium som leds av ett antal organisationer i samverkan; Teknikföretagen, Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet, Uppsala universitet, RISE/Swerea och Region Skåne.

 • Hållbar Produktion (start 2023) syftar till att höja kompetensen i tillverkande industri, introducera innovativa arbetsmetoder och förändrade arbetssätt för att maximera resursutnyttjandet och materialvalen.

  • Ett av de centrala inslagen i projektet är återkommande kunskapshöjande webbinarier som gör fördjupade nedslag i hela produktionskedjan, från inköp och offerter till maskinoptimering och materialval.
  • Dessutom kommer företag få stöd för att skala upp sina arbetssätt, utveckla hållbart företagande och kompetensutveckla sin personal. De kommer att utmanas att tänka nytt, skapa värde, öka innovationskraften och främja jämlikhet.
  • Projektet ska även guida mot forskningsprojekt där lösningar ännu inte är givna.

  Projektet drivs av LTH tillsammans med IUC-Syd och finansieras av Europeiska Regionalfonden tillsammans med Region Skåne.

  Hållbar produktion (iucsyd.se)

 • Kompetenscentret är en tvärvetenskaplig miljö (med säte på LTH) som sammanför olika kompetenser från industri och akademi. Centret har fokus på forskning och implementering av djupgående digital realtidsoptimering av produktionsprocesser och produktprestanda med hjälp av integrerad sensorteknologi. Med hjälp av nya verktyg och metoder är målet är att minska resursanvändningen inom industrin och samtidigt öka konkurrenskraften.

  Förväntade resultat och effekter

  Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan industrin anpassa sig till en avsevärt minskad miljöbelastning och materialförbrukning och samtidigt öka sin konkurrenskraft. Realtidsoptimering är också en central teknik för att kunna återanvända material i hållbara cirkulära produktionsprocesser på ett resurseffektivt sätt.

  Sentio Competence Center koordineras av Lunds universitet och kommer att arbeta tvärvetenskapligt med starkt stöd från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer.

  Sentio Competence Centre (lu.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.