Studieförbund

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. De genomför kulturprogram och bedriver folkbildande verksamhet för att utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet.

Ett kännetecken för studieförbunden är att de bedriver sin folkbildningsverksamhet genom studiecirklar. Studiecirkeln är en kunskapsform där en liten grupp människor utifrån sina behov och intressen gemensamt söker kunskap.

De folkrörelser som studieförbunden ingår i tillsammans med sina huvudmän, präglar verksamhetsprofil och inriktning. Alla studieförbund som är verksamma i Sverige finns i Skåne.

Studieförbunden i Skåne får verksamhetsbidrag från Region Skåne för att främja sin regionala verksamhet.

Föreningen Skånes studieförbund i samverkan

I Skåne finns Föreningen Skånes studieförbund i samverkan som verkar för att koordinera studieförbunden i Skåne. Föreningen är en av tre parter i genomförandet av "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne". De andra parterna är Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan samt Region Skåne.

Studieförbund som Region Skåne stödjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.