Skrivyta syd

Skrivyta Syd är ett 1-årigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Syftet är att stötta skribenter som vill bli yrkesverksamma författare att nå ut på en professionell arena.

Under sitt år i Skrivyta Syd möter deltagarna verksamma författare, litteraturkritiker, forskare, förlag, residens, bibliotek som arbetar med litteraturen som konstform, andra litterära rum och platser etcetera. Dessa utövare och aktörer bidrar tillsammans till ett litterärt ekosystem och utgör ett professionellt nätverk för litteraturområdets konstnärliga utveckling i Sydsverige.

Deltagarna i Skrivyta Syd kan ha gått en eller flera kvalificerade utbildningar inom kreativt skrivande, eller så har deras tidigare texter blivit utgivna, men deltagarna är ännu inte etablerade utan behöver ett yrkesmässigt stöd för att komma in i litterära nätverk och sammanhang i Sydsverige. Ett av syftena med Skrivyta Syd är att kunna vara verksam som författare på den plats man bor i Sydsverige och inte behöva flytta till Stockholm där de flesta branschaktiviteter inom litteraturområdet äger rum.

Ett treårigt projekt

Projektet startade år 2020 av Region Skåne tillsammans med de fem övriga regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige och med stöd från Statens kulturråd. Skribenter har sökt med en projektplan som beskriver och motiverar vad de har behov av för att komma vidare med sitt skrivprojekt samt vilken konstnärlig vision de vill uppnå. Nya deltagare har valts ut årligen av ett konstnärligt råd, som består av etablerade författare inom olika genrer samt litteraturkritiker och forskare inom konstnärliga fält.

Fler litterära resurser i Sydsverige

Projektet Skrivyta Syd avslutas i juni 2024, och har då under sina tre år fungerat som en stödinsats för framtida författare i Sydsverige, ett nytt nätverk har uppstått, men projektet är också en praktisk förstudie.

Projektresultatet visar redan, att tack vare den samverkan som uppstått på litteraturområdet i de sex regionerna (Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Halland), har tillgängligheten till gemensamma litterära resurser ökat. Likaså gäller för mångfalden av verksamheter och samverkan dem emellan. Det regionala litteraturområdet i Sydsverige har utvecklats, och därmed även i den enskilda regionen.

De sex regionernas nära samarbete inom litteraturområdet i Sydsverige kommer fortsätta efter projektets avslut - en regional samverkan Skrivyta Syd - med sikte på att driva litteraturutveckling tillsammans.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.