Fyra studenter sitter och samtalar

Kompetensanalys

Kompetensförsörjning ger Skåne möjligheter att direkt påverka utvecklingen av länet. Genom analyser och prognoser bidrar Region Skåne till bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne.

Prognoser

Tillsammans med SCB, Tillväxtverket och övriga regioner har Region Skåne gjort en regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos. Prognosen bygger på SCB:s nationella utbildningsprognos som har brutits ner på län.

Analyser

Kompetensanalyserna undersöker sambanden mellan skåningarnas samt arbetsmarknadens struktur och efterfrågan på kompetens. Analyserna spänner över ett brett områden, från individens möjlighet till utbildning till utbildningars effekter för individ och arbetsmarknad. En annan fråga är hur individer och arbetsgivare anpassar sig till länets kompetensutbud. Hur fungerar matchningen på arbetsmarknaden i Skåne?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.