• Illustration med bland annat en glödlampa, en hjärna, ett kugghjul och ett öga.

    Illustration: Erik Nylund

Cross Innovation Southern Sweden

Region Skåne och Region Blekinge har fått 15 miljoner kronor från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till ett treårigt projekt som ska stärka lokal, kommunal och regional innovationsförmåga.

Målet med Cross Innovation är att öppna upp för nya möjligheter och skapa synergier genom att bryta ner traditionella gränser och stimulera kreativitet och innovation på tvärs över olika sektorer och branscher. Genom att främja tvärsektoriell samverkan kan vi bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

Projektet drivs av Region Skåne och Region Blekinge tillsammans med Netport Science Park, ett bolag som ägs av Karlshamns kommun.

Vad menas med Cross Innovation?

Cross Innovation, eller tvärsektoriell innovation, är en process där idéer, metoder och insikter från en sektor eller bransch används för att lösa problem och skapa innovation inom en annan sektor eller bransch. Det handlar om att föra samman olika områden och skapa en kreativ och produktiv korsbefruktning av idéer och kunskap.

Målet med Cross Innovation är att öppna upp för nya möjligheter och skapa synergier genom att bryta ner traditionella gränser och stimulera kreativitet och innovation på tvärs över olika sektorer och branscher. Genom att främja tvärsektoriell samverkan kan vi bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

Till exempel handlar en del av projektet om att traditionella företag exempelvis inom tillverkningsindustrin bidrar med ett problem eller en produkt som behöver utvecklas, företagen kopplas ihop med musiker, konstnärer, grafiker eller andra inom de kreativa och kulturella branscherna. Här uppstår sedan helt nya affärsidéer och lösningar.

Projektet består av flera delar

  • Cross Innovation Challenge
  • Cross Innovation Pop Up Office
  • Cross Innovation Lab
  • Cross Innovation Co-Creation
  • Cross Innovation Lighthouse
  • Cross Innovation Radical

Cross Innovation Challenge

Cross Innovation Challenge är en två-tre dagar lång faciliterad innovationsprocess, där ett antal företagare får hjälp att lösa specifika utmaningar tillsammans med experter från kulturella och kreativa branscher. Företagen och kreatörerna väljs ut med utgångspunkt i Region Skåne och Region Blekinges strategier för smart specialisering. Första tillfället sker i oktober med temat ”hav och vatten”.

Cross Innovation Pop Up Office

Cross Innovation Pop Up Office är tillfälliga innovationskontor för kreatörer, näringslivsföretagare och sociala entreprenörer där alla träffas på samma premisser. Utmaningar diskuteras över branschgränser. Projektet erbjuder metoder för idégenerering, faciliterade processer, juridisk hjälp och inspirerande fysiska rum för samarbete. Dessa tillfälliga innovationskontor ligger under projektets andra och tredje år.

Cross Innovation Lab

Cross Innovation Lab är längre innovationssamarbeten som sträcker sig över 4–5 månader vardera. Varje labb är öppet för 4 behovsbärande företag inom exempelvis tillverkningsindustrin och 16 kreatörer. Hela processen faciliteras och följs upp, kreatörerna får ett arvode för att medverka och projektet erbjuder all juridisk hjälp som kan behövas.

Cross Innovation Co-Creation

Cross Innovation Co-Creation är insatser där kommuner står i centrum och kan få hjälp med systemiskt komplexa utmaningar som exempelvis kompetensförsörjning, policyfrågor eller digitalisering. Utifrån en tematisk utgångspunkt och inbjudna aktörer erbjuder projektet kommuner processledning och ett antal utvalda experter från de kulturella och kreativa branscherna.

Cross Innovation Lighthouse

Cross Innovation Lighthouse är en av två längre storskaliga aktiviteter i projektet som ska bidra till ekonomisk, social och/eller miljömässig hållbarhet på strategisk nivå. Cross Innovation Southern Sweden går in och stöttar samarbetsprojektet Kalaudioscope Lighthouse Demonstrator för att undersöka nya metoder för streamade konserter så att publiken får en lika immersiv och individuell upplevelse i en digital miljö som vid ett fysiskt besök i konsertsalen. Lunds universitet samverkar med Malmö Live Konserthus och Malmö Symfoniorkester samt Axis, Amazon Web Services, Capgemini och Cinfo för att utveckla nya tjänster för olika typer av digitala plattformar. Lund, Malmö och Helsingborg är dessutom involverade med olika kommunala verksamheter.

Cross Innovation Radical

Cross Innovation Radical är det andra av två längre storskaliga aktiviteter i projektet som ska bidra till ekonomisk, social och/eller miljömässig hållbarhet genom radikal design. Denna del sker i samarbete med Form/Designcenter i Malmö.

Vill du veta mer?

Skicka namn och e-postadress, så kontaktar vi dig!

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.