Vit sandstrand i mulet väder

När du fått bidrag

När du har blivit beviljad bidrag från Region Skåne behöver du i vissa fall göra en återrapportering eller redovisning till Region Skåne där det framgår hur bidragen har använts i din verksamhet.

När du eller din verksamhet söker och beviljas bidrag ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller för just det bidrag du beviljats finansiering ur. 

Region Skånes miljöbevis

Om du eller din verksamhet får bidrag om minst sex prisbasbelopp ska din verksamhet uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis.

Region Skåne bedriver ett aktivt miljöarbete som även sträcker sig till de verksamheter vi helt eller delvis finansierar.

Stöd till kultur

Redovisning av verksamhetsstöd ska göras digitalt till Region Skånes kulturförvaltning via Kulturdatabasen vid begärd tidpunkt.

Datum för redovisning av projektstöd finns angivet i beslutet om stöd som skickats till den adress som finns angiven på ansökan. Region Skånes kulturförvaltning har bytt system för ansökning och redovisning av projektstöd.

Du som har sökt stöd via vårt gamla system, e-handlingar, och har sista redovisningsdatum 2022 eller senare ska redovisa på blankett. Beställ blanketten genom att skicka e-post till kultur@skane.se. Ange vilken utlysning det gäller, namn på beviljat projekt samt diarienummer. Skriv ”Redovisningsblankett” i ämnesraden.

Du som har sökt stöd efter den 1 januari 2022 ska redovisa i Region Skånes ansökningsportal vid begärd tidpunkt.

Till ansökningsportalen

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.