Närbild på händer som skriver på tangentbord.

Bredband

Region Skåne arbetar för att alla skåningar oavsett var de bor eller verkar ska ha tillgång till ett stabilt och snabbt bredband.

Region Skåne har sin utgångspunkt i målen definierade i den nationella bredbandsstrategin - Sverige helt uppkopplat 2025. En väl utbyggd och stabil infrastruktur i hela regionen är en viktig utvecklings- och framtidsfråga. 

Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av infrastrukturen för Skånes utveckling, eftersom tillgång till bredband är lika viktigt för invånare och näringsliv som väg-, järnväg- och elnät. När hela Skånes befolkning får tillgång till morgondagens tjänster kan vi minska den digitala klyftan.

En väl utbyggd infrastruktur bidrar på så vis också till att det är möjligt att bo och verka överallt, något som i många fall också kan ersätta en fysisk resa och bidra till att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.

Regioner har inget ansvar att själva bygga ut bredband. I enlighet med riksdagens beslut att det är marknadens krafter som ska driva utbyggnaden och grundprincipen är marknadsstyrd utveckling.

Varje region har regional bredbandskoordinator vars roll är att, med beaktande av de regionala förutsättningar, verka för övergripande samordning och samarbete i bredbandsfrågor, när det gäller såväl fast som mobil digital infrastruktur i syfte att bidra till att regeringens bredbandsmål uppnås. De nationella digitaliserings- och bredbandsstrategierna ska beaktas i arbetet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.