Deltagarbaserad kultur

Region Skåne vill främja förutsättningarna för deltagarbaserad kultur och communitykonst och -kultur, genom ett utforskande arbete tillsammans med universiteten i Lund och Malmö och flera av kulturlivets aktörer i Skåne.

Kulturförvaltningen sprider kunskap och inspiration om deltagarbaserade arbetssätt för att stimulera tvärsektoriella och tvärdisciplinära möten som kan leda till konstnärlig och samhällelig utveckling. Under hösten 2024 kommer Region Skånes kulturnämnd att möjliggöra för fler deltagarbaserade projekt. I augusti öppnar en möjlighet att söka stöd. Utlysningen riktar sig främst till idéburen sektor i samverkan med professionella konst- och kulturskapare.

Tillsammans skapar vi kultur - en skrift

Tillsammans skapar vi kultur är en skrift som samlat erfarenheter från ett antal projekt om hur deltagarbaserad kultur kan bidra till både samhällsutveckling och konstnärlig utveckling. Texten är skriven av Karin Andersson, skribent och landskapsarkitekt, och utgår från samtal med projektägare, samarbetsparter och deltagare från genomförda projekt och samlar erfarenheter från arbetsprocesserna.

Deltagarbaserad kultur - vad är det? (utveckling.skane.se)

Filmer från några av projekten

 • Filmen "Ingmar, Trummisen" var en del av projektet "Som vi var med om", vilket var ett samarbete mellan Eslövs kommun och produktionsbolaget NEOEPOS med stöd Region Skåne. Projektet vände sig till besökarna i den öppna dagverksamheten för demenssjuka i Eslöv och handlade om att ge dem möjlighet att skapa och dokumentera sina egna berättelser.

  Ingmar har bestämt innehållet i filmen och hur den ska spridas. Film- och skrivpedagogen Figge Heurlin har filmat och redigerat, i samarbete med Ingmar. Marcus Laurin var projektledare för Eslövs kommun.

  Ingmar, Trummisen (youtube.com)

 • Projektet Konsert av invånare för invånare som drevs i samarbete med Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg skulle ge Helsingborgs invånare möjlighet att utforska sin kreativitet och sitt skapande och ge amatörer och professionella möjlighet att mötas och skapa tillsammans.
  Helsingborgs Symfoniorkester prioriterar att bedriva ett aktivt arbete med att utforska och skapa nya möjligheter till samarbete, exponering och nya kontaktytor med fler av Helsingborgs invånare.

  De ville även stärka banden till lokalsamhället genom att undersöka möjligheten till alternativa spelplatser för orkestern och därigenom knyta kontakter med människor som lever i närområdet till dessa spelplatser.

  Upphovsman film: Helsingborg Arena & Scen AB
  Foto och redigering: Robin Jansson

  Konsert av invånare för invånare

 • Under våren och sommaren 2022 genomförde Skånes Dansteater communityprojektet Time Loops tillsammans med invånare från olika platser runtom i Skåne. Under fyra månader arbetade fyra dansare och en repetitionsledare från Skånes Dansteater tillsammans med 140 unika deltagare i åldrarna 7-67 år. Från Helsingborg i norr till Simrishamn i Söder; från Knislinge i öster till Lund i väster och Höör i centrala Skåne. Utifrån en metod och ett konstnärligt grundkoncept skapat av koreografen Rachel Tess och ljuddesignern Uli Ruchlinski skapade de tillsammans fram en föreställning som sedan visades med fri entré i det offentliga rummet i respektive kommun. Projektet dokumenterades även i en film, gjord av Carl Johan Folkesson/Skånes Dansteater.

  Time Loops - the movie (youtube.com)

 • Walk in my shoes är en metod som främjar möten och empati mellan grupper och individer som annars inte möts. Med mötena mellan deltagarna som kärna skapas tillsammans scenkonst eller som i det här fallet en kort film. 

  Filmen skildrar mötet mellan två kvinnor från olika generationer som leker och berättar som ett sätt att få kontakt med varandra. Även det utökade communityt deltog i vissa sammankomster vilket bidrog till öppna och givande möten. Erfarenheten visade att vår arbetsmetod Walk in my shoes skapar en stark koppling mellan människor.

  Filmen är gjord av SPECT scenkonst.
  Foto och Film: Mohamad Khalifeh
  Producent: Emma Therkelsson

  Walk in my shoes

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.