Centrumbildningar i Skåne

I Skåne finns nio centrumbildningar som har en regional struktur och verksamhet och som får regionalt verksamhetsstöd.

Dessa är Seriefrämjandet, Centrum för Dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Danscentrum Syd, Konstnärscentrum Syd, Teatercentrum Södra, Musikcentrum Syd och Konsthantverkscentrum Skåne.

Seriefrämjandet en riksorganisation med säte i Skåne (Malmö). Övriga centrumbildningar som får statligt, men inte regionalt stöd i Skåne, är Centrum för fotografi, Illustratörcentrum, Översättarcentrum och Manegen. Gällande Manegen finns dock specifik samverkan med aktörer i Skåne.

Centrumbildningarnas uppdrag

  1. Arbetsmarknadspolitiskt - bredda arbetsmarknaden, förmedla uppdrag, hitta nya uppdragsgivare.
  2. Kulturpolitiskt - öka kontakterna mellan medlemmar och publik, skapa intresse för de olika verksamheterna.
  3. Medlemsnytta - information, rådgivning, kompetensutveckling.

Detaljerad information om hur centrumbildningarna fungerar och är organiserade har beskrivits i rapporten ”Genomlysning centrumbildningar i Skåne” (2017), Region Skåne och i rapporten ”Centrumbildningar Region Stockholm” (2020).

Centrumbildningarna i Skåne träffas årligen för samlad dialog med Region Skåne om gemensamma utmaningar. Under 2021 är centrumbildningarna i Skåne en särskild fokusgrupp i framtagandet av Region Skånes handlingsplan Villkor för konstnärligt skapande.

För specifika frågor om respektive centrumbildning i Skåne, kontakta ansvarig utvecklare inom konstartsområdet.

Bakgrund

Det finns 13 centrumbildningar som får statligt stöd via Statens kulturråd för sin verksamhet. Centrumbildningarna är medlemsorganisationer för professionella konstnärer inom ett flertal konstarter och fokus för verksamheterna är att på olika sätt främja sina medlemmars konstnärliga yrkesverksamhet. Detta gör de på olika sätt utifrån den enskilde centrumbildningens struktur, organisation och konstartsområde. Arbetet mot medlemmarna sker generellt genom förmedling, kompetensutveckling och olika former av främjande åtgärder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.