Centrumbildningar i Skåne

I Skåne finns 10 centrumbildningar som får regionalt verksamhetsstöd.

Centrumbildningar med regional struktur och verksamhet i Skåne är Centrum för Dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Danscentrum Syd, Konstnärscentrum Syd, Teatercentrum Södra, Musikcentrum Syd, Konsthantverkscentrum Skåne, Manegen samt Seriefrämjandet, som är en riksorganisation med säte i Skåne (Malmö).

Centrumbildningar som får statligt, men inte regionalt stöd i Skåne är Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Översättarcentrum.

I Skåne har en ny centrumbildning bildats, Dataspelscentrum. Dataspelscentrum uppbär dock i nuläget inget statligt eller regionalt stöd för sin verksamhet, utan är under uppbyggnad.

Centrumbildningarnas uppdrag

  1. Arbetsmarknadspolitiskt - bredda arbetsmarknaden, förmedla uppdrag, hitta nya uppdragsgivare.
  2. Kulturpolitiskt - öka kontakterna mellan medlemmar och publik, skapa intresse för de olika verksamheterna.
  3. Medlemsnytta - information, rådgivning, kompetensutveckling.

Detaljerad information om hur centrumbildningarna fungerar och är organiserade har beskrivits i rapporten ”Genomlysning centrumbildningar i Skåne” (2017), Region Skåne och i rapporten ”Centrumbildningar Region Stockholm” (2020).

För specifika frågor om respektive centrumbildning i Skåne, kontakta ansvarig utvecklare inom konstartsområdet.

Bakgrund

Det finns 13 centrumbildningar som får statligt stöd via Statens kulturråd för sin verksamhet. Centrumbildningarna är medlemsorganisationer för professionella konstnärer inom ett flertal konstarter och fokus för verksamheterna är att på olika sätt främja sina medlemmars konstnärliga yrkesverksamhet. Detta gör de på olika sätt utifrån den enskilde centrumbildningens struktur, organisation och konstartsområde. Arbetet mot medlemmarna sker generellt genom förmedling, kompetensutveckling och olika former av främjande åtgärder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.