• Fem barn på Mosaikbäcken.

    Mosaikbäcken slingrar sig igenom lekområdet Trollskogen på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg. Mosaikkonstnär Pia Mortensen har ansvarat för iordningställande av bäcken med hjälp av elever från Drottninghögskolan och Slottvångsskolan. Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

  • Barnvisning på Glimmingehus.

    Barnvisning på Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltida borg. Foto: Riksantikvarieämbetet

  • Sex personer tittar på samma skärm utomhus.

    Föreningar och kommunanställda aktiva i projektet "KONTEXT - att låta tingen tala" går kurs i hur man producerar och redigerar film. Fridhems folkhögskola, oktober 2018. Foto: Sven Persson

Kulturarv

Region Skånes roll är att verka för att Skåne ska fortsätta vara en stark kulturarvsregion. I samverkan med relevanta aktörer främjar Region Skåne kompetensutveckling, kunskapsutbyten och professionella nätverk.

Utvecklingsarbetet ska främja kulturarv som viktig resurs för långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Pågående utvecklingsarbete

Skånes Arkivförbund fortsätter arbetet med ”På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne”. Detta utvecklingsarbete knyter an till den för kulturarvsområdet gemensamma målsättningen om att nå minst 25 procent barn och unga i programverksamheten och/eller av besökarna och/eller i den uppsökande verksamheten.

Vi fortsätter utvecklingsarbetet kopplat till det kulturpedagogiska nätverket, nätverket Skutt och samarbetet med Länsstyrelsens Skåne, Kristianstad högskola, SLU Alnarp och de skånska kommunerna kring Skånsk landskapsdag. Även nätverket/konferensen MUSUND är prioriterat som en viktig förutsättning för både det regionala och det Öresundsövergripande samarbetet.

Under året fortsätter samtalen mellan kulturarvsinstitutioner, konstmuseer och bibliotek kring samling, programverksamhet och samtal. Bland annat ska vi initiera ett utforskande arbete om hur dokumentärfilm kan vara en ingång till demokratiska samtal på de olika arenorna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.