Ung, kvinnlig kock i ett kök.

Folkhögskolor

Folkhögskolan är en egen utbildningsform för vuxna. Skolorna erbjuder bildnings- och utbildningsmöjligheter för alla. I Skåne finns 19 folkhögskolor som drivs av folkrörelser eller andra organisationer.

Folkhögskolan kan vara en utbildningsform för den som inte slutfört sin grundskole- och/eller gymnasieutbildning. En så kallad allmän kurs kan ge behörighet till högskolestudier respektive yrkeshögskolestudier och är exempel på folkhögskolans utbildningsvägar. Folkhögskolan erbjuder även särskilda kurser bland annat inom kulturområdet, vilka ofta är förberedande för högre konstnärliga studier. Vid sidan av kärnverksamheten bedriver folkhögskolor även sfi – svenska för invandrare samt kurser på uppdrag, som SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) och Etableringskurs för nyanlända.

Av Sveriges 156 folkhögskolor drivs 114 av folkrörelser eller andra organisationer och resterande drivs av regioner. Varje folkhögskola bestämmer självständigt vilken profil den egna skolan ska ha samt vilka kurser den ska anordna. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag och regionbidrag.

Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan

Samtliga folkhögskolorna är medlemmar i Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan. Föreningen, som är ideell, bildades 2012 och får sedan 2016 verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Föreningen stödjer folkhögskolornas utveckling genom att genomföra omvärldsbevakning och kompetensutveckling samt utgöra en aktiv part i arbetet med implementeringen av "Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

I uppdraget ingår även att samverka med folkbildningens övriga aktörer, ha dialog med kommuner och myndigheter, stärka folkhögskolornas roll för kompetensförsörjningen, samt utveckla samverkan med konst- och kulturlivets institutioner och organisationer.

Folkhögskolor som utvecklingsaktörer

Region Skåne utvecklar sin dialog med folkhögskolorna genom den tvärsektoriella överenskommelsen med folkbildningen i Skåne. Syftet är att stimulera folkhögskolorna som aktörer för regional utveckling och kulturutveckling. Region Skåne vill särskilt stärka folkhögskolornas betydelse för kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden samt som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.