Interreg Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram som finansieras inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin inkluderar nio länder runt omkring Östersjön och har tydligt fokus på innovation, effektiv användning av naturresurser och tillgänglighet. Beviljade projekt får 80 % EU-finansiering.

Programmets mål

Östersjöprogrammets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Fyra områden är i fokus:

  • Innovativa samhällen
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Klimatneutrala samhällen
  • Samverkande förvaltning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.