Pilotprojekt för nya kulturutbud för skolan

Under hösten prövar kommunerna i referensgruppen skola och kultur, utbud och aktiviteter som kulturaktörerna i gruppen satt samman. Utbudet är tänkt att bearbetas under hösten och kan komma att förändras, utifrån parternas erfarenheter.

Kommuner ska använda en beställningsblankett för att lista de aktiviteter man vill genomföra under hösten 2023. För att kommunen ska få ersättning för kommungränsöverskridande resor, måste dessa också anges i blanketten. Denna ska skickas till Region Skånes kulturförvaltning och godkännas.

Beställningsblanketten blir kommunens projektplan. Blir det stora förändringar i denna, bör man stämma av med Kulturförvaltningen.

Aktiviteterna beskrivs kort här och via länk till kulturaktören, kan man läsa mer.

Utbud och aktiviteter för hösten 2023

Bild, form och design

Här finns aktiviteter från Wanås Konst, Form/Design Center samt Konstfrämjandet Skåne. Även de skånska konstnärerna på Konstdepartementet ingår i pilotprocessen.

Wanås Konst

Aktivitet: Stora konstupplevelsen!

Längd: 1,5 timme
Målgrupp: Förskola, max 12 barn i varje grupp.
Äger rum: På Wanås Konst och i förskolan.
Pris: 4 000 kronor
För kontakt och mer information:
Wanås Konst (www.wanaskonst.se)

Aktivitet: Färg och form i skulpturparken och på skolan

Längd: Två-fyra timmar (upplägget anpassas efter önskemål och behov) på Wanås samt 1,5 timme på skolan.
Målgrupp: Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, max 25 elever per grupp. Man kan arbeta med flera grupper parallellt.
Äger rum: På Wanås Konst och i skolan vid två olika tillfällen.
Pris: 5 900 kronor
För kontakt och mer information:
Wanås Konst (www.wanaskonst.se)

Konstfrämjandet Skåne & Form/Design Center

Aktivitet: Bild och form i skolan

Längd: Anpassningsbart efter behov.
Målgrupp: Elever med individuella val och elevens val i gymnasiet och högstadiet.
Äger rum: Uppsökande, på skola.
Pris: utifrån KRO: Förberedelse för konstnär/designer 7 800 kronor/per person. Summa per lektion: en lektion: 4 000 kronor, två lektioner 5 500 kronor, tre lektioner 6 500 kronor, fyra lektioner 7 500 kronor etcetera. Materialkostnader tillkommer efter överenskommelse.
För kontakt och mer information:
http://skane.konstframjandet.se och https://formdesigncenter.com

Konstdepartementet

Aktivitet: 13 olika konstprojekt med konstnärer som är verksamma i Skåne

Längd: 120 min, respektive 180 min, beroende av workshop.
Målgrupp: Förskola, årskurs 1-9, gymnasium, fritidshem.
Äger rum: Uppsökande, på skola.
Pris: 5 500 kronor (120 min) och 6 500 kronor (180 min). 
För kontakt och mer information:
Konstdepartementet (konstdepartementet.se)

Litteratur

Här finns aktiviteter från Centrum för Dramatik Syd, Författarcentrum Syd och Folkets hörna.

Centrum för Dramatik Syd

Aktivitet: Manustimmen film och TV eller Manustimmen teater

Två olika workshopar för barn och unga i att skriva manus. Inkluderar möte med manusförfattare eller dramatiker. 
Målgrupp: barn och unga i grundskola, anpassad grundskola och gymnasium. Max antal elever: 30 stycken.
Äger rum: Klassrum eller annan lokal på skolan.
Kostnad: 8.500 kronor för ett tillfälle (120 min) plus reseersättning. Möjligt att boka flera tillfällen i rad.
För kontakt och mer information:
Centrum för dramatik (www.centrumfordramatik.se)


Författarcentrum Syd

Aktivitet: Författarbesök med kreativa workshops

Längd: 60 minuter och uppåt.
Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 9.
Äger rum: På skolan.
Pris: 4 000 kronor och uppåt, beroende på omfattning.
För kontakt och mer information: 
Författarcentrum Syd (www.forfattarcentrum.se)

Folkets hörna

Aktivitet: Textsamtalet som metod för läs- och skrivutveckling i skolan

Längd: Tre träffar: träff 1: två timmar, träff 2: tre timmar, träff 3: tre timmar.
Målgrupp: Gymnasie- eller högstadieskola, elever och lärare.
Äger rum: Uppsökande, på skolan.
Pris:
Träff 1: Fortbildning för lärarlaget (två timmar): 5 500 kronor. 
Träff 2: Workshop med max 35 elever (tre timmar): 6 500 kronor.
Träff 3: Workshop där både elever och lärare medverkar (tre timmar) 6 500 kronor.
Total kostnad: 19 500 kronor (inklusive resekostnad). 

Aktivitet: Workshop i novellskrivande med en antologi som slutprodukt

Längd: Fem träffar, varje träff två timmar.
Målgrupp: Gymnasium
Äger rum: Uppsökande, på skolan
Pris: Arvode 5.500 kronor per tillfälle. Resekostnad: 2 000 kronor.
Total kostnad: 29 500 kronor.
Om skolan vill göra en antologi tillkommer kostnader.
För kontakt och mer information: www.folketshorna.se

Film och digitala spel

BUFF, Film i Skåne och Game Habitat samarbetar och erbjuder en aktivitet, tillsammans.

BUFF, Film i Skåne och Game Habitat

Aktivitet: Film & digitala spel

Längd: 60-90 minuter för filmvisning på biograf samt tid för transport.
Regissörsbesök tar 45 minuter (lektionstid) i klassrum.
Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 9. 
Pris: Filmvisning 2 000 kronor per visning. Eventuell kostnad för biografhyra kan tillkomma samt transport dit. Regissörsbesök: 6 500 kronor: Reskostnad för regissör samt boende kan tillkomma.
För kontakt och mer information:
Film i Skåne (filmiskane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.