Resurscentrum och Kollektivverkstäder i Skåne

I Skåne finns flera platser för konstnärligt skapande. Verkstäderna som resurscentrum är viktiga grundförutsättningar för många konstnärers arbete inom olika tekniker. De erbjuder specialverkstäder, utrustning och kollegiala samarbeten och ger konstnärer tillgång till produktionsresurser som ingen enskild konstnär skulle kunna bära ekonomiskt.

I Skåne finns flera kollektivverkstäder med olika inriktning för både professionella och icke-professionella konstnärer och kulturskapare. Verkstäderna KKV Monumental, KKV Grafik Malmö, KKV Textiltryck Malmö samt Mediaverkstaden Skåne är baserade i Malmö och har fokus på professionella utövare medan: Ifö Center i Bromölla och Keramiskt Center i Höganäs är öppet för både professionella och icke-professionella konstnärer och kulturskapare.

Verkstad, nätverk och kunskap

Kollektivverkstäderna har ett stort antal anslutna konstnärer från hela Skåne som erbjuds verkstäder, utrustning, och professionella nätverk med kunskaps- och erfarenhetsutbyte och samarbeten, regionalt, nationellt och internationellt.

För dig som precis har slutat din konstnärliga utbildning erbjuds ett professionellt nätverk baserat på både tekniskt kunnande och idéer om konstnärsrollen i vår samtid. Kollektivverkstäderna är uppbyggda utifrån skilda behov, men förenas genom att vara kombinationer av praktiska arbetsplatser och plattformar för kontaktskapande.

Ifö Center och Keramiskt Center är öppet för både professionella konstnärer och allmänheten att använda verkstadens resurser och att få fördjupad kunskap om teknik, material och konstområdets förutsättningar.

Resurscentrum och Kollektivverkstäder i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.