Interreg Södra Östersjöprogrammet (South Baltic)

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram inom europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin omfattar delar av Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen och har fokus på att stärka en gemensam hållbar utveckling i södra Östersjöområdet, genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”.

EU-medel: 85 miljoner EUR
EU-finansiering: 80%

Fyra prioriterade områden

  • Innovativa South Baltic - öka innovations- och internationaliseringsgraden hos lokala aktörer
  • Hållbara South Baltic - främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi
  • Attraktiva South Baltic – främja en hållbar utveckling av besöksnäringen
  • Aktiva South Baltic – förbättra möjligheter för gränsregional samverkan

Södra Östersjöprogrammet ger finansiellt stöd upp till 80% för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete. Lokala och regionala aktörer i södra Östersjöområdet är programmets målgrupp. Av de svenska regionerna ingår Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. För programperioden 2021-2027 har Södra Östersjöprogrammet tilldelats en budget om 85 miljoner EUR.

Vill du veta mer?

För Södra Östersjöprogrammet finns ett antal utpekade kontaktpunkter vars uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt. Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg är regionala kontaktpunkter. Region Kalmar län är nationell kontaktpunkt.

email_signature_oryginal logo.png

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.