Elektriker på arbetsplats som ler in i kameran.

Lärserie: kompetensförsörjning för skånska branscher

Region Skåne arrangerar lärträffar runt om i Skåne inom fördjupade teman med koppling till kompetensförsörjning för skånska branscher.

Kompetensförsörjning spänner över flera politikområden som näringsliv, utbildning, arbetsmarknad och involverar en mängd aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Region Skåne har i egenskap av regional utvecklingsaktör ett uppdrag att samordna den regionala kompetensförsörjningen, men är samtidigt beroende av aktörer inom olika sektorer för att lyckas. Det finns behov av dialogforum och samverkansarenor mellan aktörerna i Skåne.

Öka kunskap och bredda kontaktvägar

Syftet med lärserien är att samla viktiga aktörer som arbetar med kompetensförsörjning, öka lärande och förståelse, bredda kontaktvägar och stärka samverkan, samt öka kunskapen om hinder och möjligheter på lokal och regional nivå. 

Målgrupp

Målgruppen för lärträffarna är chefer och strateger från de skånska kommunerna med ansvar för arbetsmarknad, näringsliv och utbildning - samt andra viktiga regionala aktörer inom näringslivet, myndigheter, folkbildning och idéburen sektor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.