Två personer håller upp en stor papperskarta framför sina ansikten.

Kartor

Region Skåne har tagit fram ett stort antal kartor och kartunderlag inom ramen för arbetet med regional fysisk planering.

Syftet med Region Skånes kartbank och kartutforskare är att tillgängliggöra materialet på ett enkelt och överblickbart sätt.

Kartbank (statiska kartbilder)

Kartbanken innehåller cirka 500 kartor inom olika områden med koppling till regional fysisk planering. I kartbanken finns kartor från Regionplan för Skåne 2022-2040 men också från rapporter och Tema-PM samt olika statistiska kartor.

Kartutforskaren innehåller kartmaterial som tagits fram inom ramen för arbetet med Regionplan för Skåne 2022-2040 och som uppdaterat kontinuerligt. I kartutforskaren finns möjlighet att kombinera olika lager och skapa egna kartor efter behov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.