Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Sju tematiska områden är basen för överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne.

Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. De tre aktörerna som representerar folkbildningen är Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan (SISAM).

Sju områden att samarbeta om

Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt.

  • Demokrati
  • Integration
  • Mångfald
  • Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
  • Kultur
  • Miljö
  • Folkhälsa

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Region Skåne vill bidra till att stärka folkhögskolorna och studieförbundens roll i samhällsutvecklingen.

Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.

Fokus för samarbetet under 2024

  • Folkbildningsutredningen som ska presenteras i juni. Hur kommer den att påverka dialogen inom överenskommelsen?
  • Beredskap, folkbildningens och civilsamhällets potentiella roll.
  • Validering och mikromeriter. Hur kan folkbildningen bli en större resurs för att validera informella och icke-formella meriter? Hur kan det stärka individers inträde på arbetsmarknaden?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.