Husqvarna klimatväxlar sina godstransporter

Husqvarna AB införde 2019 en intern klimatavgift på de godstransporter som företaget gör med flyg. Pengarna används till åtgärder som underlättar hållbara transporter inom företaget.

Porträttbild på Jonas Willaredt.Det internationella företaget Husqvarna med huvudkontor i Sverige transporterar komponenter och produkter från flera länder.

– Vi vill att så mycket som möjligt ska skeppas med båt, men en del gods flygs och vår klimatpåverkan från flygresor är inte försumbar, berättar Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör på Husqvarna.

När gods flygs läggs en intern klimatavgift om 3 procent av priset på transportkostnaden. Det är den del av verksamheten som beställt transporten som får betala avgiften. Pengarna samlas i en central fond och används sedan till åtgärder inom företaget för att minska utsläppen från transporterna. Klimatpengarna har hittills använts till att bland annat köpa in en förpackningsmaskin för att öka fyllnadsgraden, till en utredning om en solcellsanläggning för laddning av el-fordon och till att bidra till finansiering av en el-lastbil. Klimatväxlingen är en liten del i Husqvarnas arbete för att minska klimatpåverkan, där produktionen, leverantörsdialogen och inte minst produkterna i sig är viktiga delar i omställningen.

– Detta är ett led i att försöka skapa en beteendeförändring på transportsidan, säger Jonas Willaredt.

I framtiden ser han att avgiften kanske skulle kunna höjas för att få en större effekt. En fundering är också att införa avgift på fler transportområden, såsom godstransporter med lastbilar respektive tjänsteresor med flyg. Klimatväxlingen har bemötts med positiva reaktioner inom företaget.

– Verksamheterna har förståelse för att vi lägger på avgiften, och många medarbetare är positiva till att vi kan medfinansiera satsningar som minskar klimatutsläppen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.