Hus vid vattnet i solnedgång

Skånska lärdomar

Arbetet med att genomföra utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 kan ses som en lärandeprocess där utfall och resultat prövas mot de redskap och metoder olika aktörer använt.

Region Skåne arrangerar löpande lärträffar som syftar till att lyfta konkreta exempel på insatser som alla i Skåne kan lära något av. Lärträffarna har olika teman vid varje tillfälle och tar avstamp i Skånes utmaningar som framgår av såväl utvecklingsstrategin som dagsaktuell omvärldsanalys.

Målgrupper för och medverkande i lärträffarna är utvecklingsaktörerna i Skåne; det vill säga kommunerna, statliga myndigheter, lärosäten, idéburen sektor, näringslivet, arbetsmarknadens parter, invånare och regionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.