Närbild på elbil som laddas.

Fossilbränslefritt Skåne

Region Skåne arbetar för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. Detta ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart.

En omställning till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne är nödvändigt för att möta den globala klimatutmaningen vi står inför.

Skånes klimat- och energistrategi

Skånes klimat- och energistrategi har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner. Strategin ska ge vägledning i klimat- och energiarbetet i Skåne och innehåller fem mål fram till år 2030;

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.