Regionsamverkan Sydsverige - bild och form

Bild- och formkonsten är ett av de gemensamma utvecklingsområden som Kulturutskottet i Regionssamverkan Sydsverige pekar ut som viktiga att arbeta med tillsammans.

Under 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer och prioriteringar för bild- och formutvecklingen. Särskilda utvecklingsområden ska vara växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk. Målet är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält.

Arbetsgruppen har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och har ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vi samarbetar för . . .

Ett väl fungerande och hållbart ekosystem i Sydsverige för bild- och formkonst där små och stora aktörer kuggar i varandra och syresätter området. Samverkan skapar arbetstillfällen och vidareutveckling för konstnärer, möjliggör gemensamt publikstrategiskt arbete och synliggör det lokala i samspel med det nationella, internationella och interkulturella.

Arbetsgruppens särskilda utvecklingsområden

Växelverkan mellan stad och landsbygd

Genom att utveckla långsiktiga relationer med konstaktörer, stora som små, oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar, skapas ett dynamiskt och hållbart produktivt ekosystem för bild- och formkonsten.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte 

Genom kunskapsfördjupande insatser för konstnärer, konstaktörer, politiker, tjänstepersoner, konstpublik, studenter och civilsamhället, skapas förutsättningar för en gynnsam växelverkan och en gemensam helhetssyn. 

Internationella nätverk

Genom att stärka och koppla samman internationella och lokala nätverk för konstaktörer framhävs Sydsverige som en del av den globala konstscenen. 

Våra prioriteringar

  • Att stimulera och utveckla residensprogram.
  • Att samagera i Sydsverige genom aktiviteter och satsningar, utveckla gemensamma metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild-och form.
  • Att synliggöra och utveckla konstnärliga produktionsplattformar
  • Att skapa arenor för konstkritik i Sydsverige

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

Ny möjlighet att gå kurs i konstkritik!

Kursen arrangeras av Sörängens folkhögskola i samverkan med Regionsamverkan Sydsverige, bild och form. Syftet är att öka den generella kompetensen i att recensera konst och läsa konstkritik. Kursen vänder sig till dig som arbetar med konst, konstkritik och/eller skrivande. Eller till dig som har ett stort intresse för konst eller konstkritik. Detta är lika mycket en kurs i skrivande och läsande som i seende. Kursen kommer bestå av tre distansträffar och en samling på plats på Halmstad konsthall.

Kursledare är Sara Arvidsson som är konstkritiker och frilansskribent. Hon har varit verksam som konstkritiker i drygt tio år och skriver regelbundet för bland annat Göteborgs-Posten.

Sista ansökningsdag är 16 september.

Kurs i konstkritik (rjl.se)

Konstkritik i fokus  - tre måndagar i oktober

Konstkritik och pedagogik, konstkritik ur konstnärens synvinkel och konstkritik som motor i samhället är de olika perspektiven på konstkritik i föreläsningsserien med Linda Fagerström, konstkritiker. Programpunkterna sker via teams och vänder sig till dig som är pedagog, konstnär, student, curator, gallerist, tjänsteperson eller politiker.

16 oktober klockan 13.00-14:15. Konstkritik och konstpedagogik

Konstkritik, tänker nog många, är svårt att begripa. Mest långa ord och teoretiska perspektiv. Konstpedagogik, däremot, upplever vi mer positivt laddat – något som hjälper oss förstå konsten. Stämmer detta verkligen? Nej. I själva fallet kan konstkritik och konstpedagogik ses som två sidor av samma praktik. Men hur?

23 oktober klockan 13:00 -15:00. Konstkritik ur konstnärens synvinkel

Alla konstnärer hoppas på recensioner. Samtidigt finns en spridd syn på konstkritiker som negativt inställda granskare, ständigt på dåligt humör. Varifrån kommer denna missuppfattning? Konstkritik uppmärksammar din publik på en aktuell utställning, men utöver det: hur kan konstkritik berika ditt konstnärskap? Dessutom: hur blir man en bättre konstnär genom att läsa konstkritik? Konstnärerna Mats Brate och Pauline Fransson medverkar.

30 oktober klockan 13:00-14:15 Konstkritik som motor i samhället

Konstkritik är en del av det offentliga samtal som är grundläggande för varje demokratiskt samhälle. Vår yttrandefrihet låter oss, utan begränsningar, dryfta brännande frågor, debattera idéer och ståndpunkter – sådant som konsten sedan länge baserat sig på. Men, hur kan konstkritik också betraktas som en motor för att synliggöra samhällets dilemman, känslotillstånd och erfarenheter?

Linda Fagerström

Linda Fagerström är fil dr. i konstvetenskap, lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet, konstkritiker i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad samt ordförande i Svenska konstkritikersamfundet, AIKA.

Klicka här för att ansluta till mötet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.