Socialfondsprogrammet (ESF+)

Nationellt program med regionala handlingsplaner.

ESF+ kan finansiera insatser kopplat till arbetsmarknad, integration och social inkludering. Programmet ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. I Sverige är fonden uppbyggd kring ett nationellt program till vilket regionala handlingsplaner knyts. Genomförandet av ESF+ på regional nivå sker med utgångspunkt i regionala utmaningar, prioriteringar och strategier.

Regional handlingsplan för Sydsverige (Skåne-Blekinge)

Vill du veta mer om programmet?

Förvaltande myndighet för ESF+ är Svenska ESF-rådet. Du finner mer information på deras hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.