Transportinfrastrukturplanering

Region Skåne upprättar en regional transportinfrastrukturplan, tar fram underlag och utredningar och jobbar med påverkansarbete mot centrala myndigheter och beslutsfattare.

Region Skåne i samverkan med Skånes kommuner gör stora satsningar på samhällsbyggande och kollektivtrafik för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs.

Det handlar om en offensiv satsning på framtidens infrastruktur med fokus på att utveckla järnväg som underlättar pendling, ger möjlighet att föra över gods från väg till järnväg och skapar förutsättningar för hållbar utveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.