• Malmöbaserade Massive Entertainment är en av Sveriges största spelutvecklare. Studion har ungefär 300 anställda.

    Malmöbaserade Massive Entertainment är en av Sverige största spelutvecklare med cirka 300 anställda (2013). Foto: Evelina Gustavsson

Kulturella och kreativa branscher

Med kulturella och kreativa branscher (KKB) avser Region Skåne arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst samt spel och media.

Gemensamt för företag inom flera av branscherna som ingår i de kulturella och kreativa branscherna är att kärnan består av kreativitet och konstnärligt skapande där den enskilda konstnären och kulturskaparen har en central roll. Något som är utmärkande för KKB-branscherna är att det i stor utsträckning handlar om ensamföretagande med inga eller enbart ett fåtal anställda. Däremot samarbetar kulturföretagare och entreprenörer ofta med andra i olika nätverk och kluster. KKB-företag verkar också i större utsträckning än näringslivet i stort på en internationell marknad och har en jämförelsevis stor digital mognad framför allt vad gäller marknadsföring, produktion och försäljning/distribution.

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne. Det finns en stark koppling mellan enskilda kulturskapare, KKB-företag och andra aktörer inom alla konst- och kulturområden. Gemensamt bidrar dessa till Skånes attraktivitet, livsmiljö och hållbara tillväxt. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa branscherna.

Region Skånes utvecklingsarbete har fokus på att bygga kunskap om kulturella och kreativa branscher, deras specifika villkor samt möjligheter att utvecklas och växa. Syftet är att stärka förutsättningarna för att olika insatser ska kunna träffa branschen på rätt sätt för att bland annat främja och stärka kapaciteten när det gäller villkor för produktion, distribution och exponering av erbjudande, produkter och tjänster.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.