En kvinna och tre barn utanför ytterdörren på sitt gula tegelhus.

Regionala bostadsfrågor

En väl fungerande bostadsmarknad är viktigt för att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en central faktor för den enskilda individen och en förutsättning för en positiv samhällsutveckling.

Det krävs regional samsyn och ett gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Region Skåne har ansvar för att driva regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen.

Inom ramen för detta ansvar ska Region Skåne bland annat verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses. Arbetet sker genom att Region Skåne tar fram kunskapsunderlag och analyser inom ämnesområdet samt genom att Region Skåne tillsammans med Länsstyrelsen Skåne driver Skånskt bostadsnätverk.

Skånskt bostadsnätverk

Syftet med Skånskt bostadsnätverk är att vara en samlande kraft för samverkan och kunskapsuppbyggnad om bostadsmarknaden i Skåne. Skånskt bostadsnätverk koordineras av Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne och vänder sig till alla aktörer på den skånska bostadsmarknaden. Inom ramen för Skånskt bostadsnätverk arrangeras årligen seminarier och konferenser.

Webbinarium - Vad händer med efterfrågan på bostäder i Skåne?

Den senaste tidens makroekonomiska utveckling har drastiskt ändrat både hushållens och byggherrarnas förutsättningar på bostadsmarknaden. På detta webbinarium, som ägde rum den 21 mars 2023, presenterade Region Skåne den köpkraftiga bostadsefterfrågan i Skåne under 2022 och hur den förväntas utvecklas de kommande två åren. Swedbank presenterade rådande konjunkturläge och sin analys av utvecklingen framöver i stort och på bostadsmarknaden.

Ta del av inspelningen nedan.

Skånskt bostadsforum

Skånskt bostadsforum är en heldagskonferens med syfte att sprida kunskap och skapa samsyn kring regionala bostadsfrågor. Konferensen vänder sig till samtliga aktörer på den skånska bostadsmarknaden, såväl offentliga som privata, och arrangeras av Region Skåne inom ramen för Skånskt bostadsnätverk. Nästkommande bostadsforum äger rum den 15 december 2023 på Studio i Malmö.

Kunskapsunderlag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.