Se ett samtal om bakgrunden till Skutt-samarbetet, var det befinner sig nu och vilka utvecklingsmöjligheter vi ser framåt. Samtalet filmades inför Museernas Vårmöte 2021.

Metodutveckling, samverkan och pedagogik

Det samlade kulturarvspedagogiska arbetet riktat till barn och unga är ett prioriterat område som Region Skåne arbetar med. Dels genom strategisk finansiering, dels genom olika samarbeten.

”På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne” är ett projekt som ska utveckla metoder för att arbeta med elever i skolans närmiljö. Projektet riktar sig framför allt till kommuner i Skåne som inte har regionalt finansierade kulturarvsinstitutioner i närområdet. Målet är att  nå fler skolbarn. Kommunerna Skurup, Höör och Osby är de tre pilotkommuner som är involverade i projektet. Skånes Arkivförbund driver projektet i samverkan med Skånes hembygdsförbund, Trelleborgs museer och Regionmuseet Skåne. Region Skåne och Kulturrådet samfinansierar projektet.

Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (Skutt)

Skutt är en samverkansgrupp för kulturarvspedagogisk utveckling och teori. Syftet är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i Skåne och över Öresund. Skutt ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. Skutts aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.

Styrgruppen för Skutt består av representanter från såväl Malmö som Lunds universitet, tre representanter från det kulturpedagogiska nätverket (KPN) i Skåne, tre representanter från kulturarvschefsnätverket samt en representant från Region Skåne. I gruppen finns även en gymnasielärare. Lärarrepresentanter från grundskolan saknas för tillfället.  Via föreläsningar och seminarier av både nationella och internationella forskare och föreläsare, erbjuder Skutt möjligheter för kompetensutveckling både för den enskilda medarbetaren men också för den samlade kulturarvssektorn i stort.

Skutt var inbjuden som en programpunkt på Museernas Vårmöte 2021 med tema samverkan. Programpunkten var ett samtal mellan fyra av styrgruppens medlemmar: Stefan Nyzell, Malmö universitet; Anna Hansen, Regionmuseet Skåne; Maria Jiborn, Trelleborgs museer och Caisa Lindfors, Region Skåne. Samtalet beskriver bakgrunden till Skutt-samarbetet, var det befinner sig nu och vilka utvecklingsmöjligheter vi ser framåt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.