Tillgänglighetsredogörelse

Region Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att utveckling.skane.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från utveckling.skane.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post så hjälper vi dig. 

E-post: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. 

Rapportera tillgänglighetsbrist.

Det går även bra att skicka e-post till tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det. 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2024.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  •  Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
  • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
  • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
  • Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.1, kriterium 2.4.6).
  • Markera tydligt vilket fält som är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 2.4.7).
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar textning samt syntolkning.

Oskäligt betungande anpassning

Region Skåne åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kommunrapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner - på grund av det omfattande materialet samt komplexa innehåll i rapporterna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi genomför regelbundet interna tester av utveckling.skane.se och har även genomfört en oberoende granskning av Metamatrix. Senaste externa bedömningen gjordes juni-augusti 2020.

Webbplatsen publicerades juni 2014.

Redogörelsen uppdaterades den 19 februari 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.