Spårvagn i Lund.

Storstadsavtal med Malmö, Lund och Helsingborg

Sverigeförhandlingen har ingått avtal med Stockholm, Göteborg och Skåne. Avtalen gäller om satsningar på lokal kollektivtrafik, exempelvis spårväg, fler busslinjer och cykelinfrastruktur, tillsammans med insatser för ökat bostadsbyggande.

I Skåne gäller det Malmö, Lund och Helsingborg. Ramavtalen med städerna gäller finansiering och medfinansiering uppdelad mellan staten, Region Skåne och kommunerna, och avser utbyggnad av kollektivtrafik, cykel och bostadsbyggande. Storleken på finansiering från staten baserar sig på den mängd bostäder som kommunerna åtar sig att bygga. I Lund har spårväg byggts, i Malmö utvecklas eldriven kollektivtrafik och nya expressbusslinjer, i Helsingborg utvecklas två nya expressbusslinjer. I alla städerna görs satsningar på cykelvägsinfrastruktur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.