Hållbarhetsmålen Agenda 2030

Hållbarhet och Agenda 2030

Utvecklingsarbetet i Skåne ska, enligt den av Regionfullmäktige fastställda utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030, bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030 för att säkra en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Genom projektet ”Vägar till hållbar utveckling” har både Region Skånes medarbetare och andra utvecklingsaktörer i Skåne fått kunskap, inspiration och verktyg för detta hållbarhetsarbete i vardagen. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Region Skåne.

Hållbarhet i näringslivet

Satsningen har bland annat bidragit till en internutbildning och höjning av kompetensnivån i hållbarhet för samtliga anställda på Almi Skåne. Detta har stärkt arbetet med rådgivning och hållbarhetscheckar till företag. Se filmen ”Ett konkurrenskraftigt näringsliv i Skåne genom hållbarhet” (för textning på engelska, se längre ned på sidan).

Ett konkurrenskraftigt näringsliv i Skåne genom hållbarhet

Samtidigt har föreningen Hållbar Utveckling Skåne genomfört två träffar utifrån den så kallade Ystadmodellen som visar på förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FNs hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Nedan kan du ta del av presentationen från den första träffen på Alnarpsgården som arrangerades tillsammans med Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun och Nyföretagarcenter Syd.

Den andra träffen genomfördes på Forum i Örkelljunga och arrangerades tillsammans med Örkelljunga kommun, Svalövs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun, Perstorps kommun och Bjuvs kommun.

Ytterligare inspiration från det skånska näringslivets hållbarhetsarbete har lyfts fram med hjälp av PolyKemi i Ystad och Bona i Malmö.

Se filmen om PolyKemi och Bona

Hållbarhetssäkrade styrmedel och finansiellt stöd

Konsultföretaget Ramboll har hjälpt Region Skåne att analysera kopplingarna mellan Agenda 2030, den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och sex tillhörande områdesstrategier och lämnat rekommendationer inför framtida översyner av strategierna.

Ramboll har även analyserat Region Skånes arbete med hållbarhetssäkring av finansiellt stöd, däribland det miljöbevis och hållbarhetscheckar som finns idag.

Starkare hållbarhetskompetens tillsammans i Skåne

Region Skåne ingår i det regionala Agenda2030-nätverket tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet, Hållbar Utveckling Skåne och Malmö stad. Hösten 2022 genomförde nätverket tillsammans med Glokala Sverige en regional lärträff i Höör för att utbyta kunskap och erfarenheter.  

Presentationerna från dagen hittar du här:

1. Caroline Byh - Glokala Sverige
2. Jonas Frykman - Ramboll
3. Eva Hedenfelt - Lunds universitet
4. Anders Melin - Malmö universitet
5. Frida Tiberini - Tomelilla och Sjöbo kommun
6. Fredrik Seger - Höganäs kommun
7. Lotte Nilsson - Ystads kommun
8. Mia Ideström - Malmö stad
9. Milou Mandolin - Helsingborgs stad
10. Linnéa Skoogh - Kristianstads kommun
11. Thea Ohlander Arfwidsson - Lunds kommun

Våren 2022 organiserade Region Skåne tillsammans med Hållbarhetsforum på Lunds universitet en workshop på engelska med ett särskilt fokus på ungas delaktighet inom ramen för Hållbarhetsveckan i Lund. Workshopen hölls enligt Malmö universitets stormathon-metodik samverkan med VA Syd och Teknikcollege.

Video: A competitive business life i Skåne through sustainability

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.